HITLER SOM FÄLTHERRE

May 26th, 2010 | By | Category: 2010-2, Recension

Omslag till Hitler som fältherreAv John Strawson
Hitler as Military Commander 1971, 2003
Översatt av Leif Janzon
Fischer & Co 2010

John Strawsons verk kom ut första gången 1971. Han är engelsk militärhistoriker och har egna erfarenheter av andra världskriget. Boken behandlar Adolf Hitlers besatthet för militära frågor och ger en nyanserad och klargörande bild av Hitler som militär befälhavare. Det påpekas att Hitler var den ende i den tyska militärledningen som slagits vid fronten. En erfarenhet som Hitler själv uppförstorade.

Jag tänker på en rubrik till en föreläsning jag hörde för ett halvår sedan: Inte sedan 1945 har så många människor fått sin försörjning via Adolf Hitler. Marknaden översvämmas av spel, filmer och böcker som alla handlar om andra världskriget. Av det skälet finns ingen anledning att kommentera ramverket till boken.

Intressanta är de omdömen författaren ger om Hitler.

”Vi kan därför dra slutsatsen att Hitler inte var alla tiders största strategiska geni.”

”Vad vi också måste avvisa är tanken på att Hitler var en fuskare och amatör. Av alla militära ledare under 1900-talet som har satsat på att utvidga sitt rike var han kanske den som nådde de mest häpnadsväckande framgångarna på kortast tid.”

”Han förlitade sig alldeles för mycket på intuition och viljestyrka, inte nog mycket på välreflekterat militärt kalkylerande.”

”Därför startade han krig i kosmisk skala, med en hänsynslöshet som förtärde allt, även honom själv.”

Strawson citerar andra…”han var ett diaboliskt geni.”  Ordet geni återkommer ofta men Hitlers ondska överflyglar allt.

Boken ger ingen svartvit bild av Hitler. Och väl är det. Alltför många galningar har attraherats av den monsterbild som oftast har getts av Hitler. Och att denne lille österrikiske olycklige gosse kunde förföra ett helt folk, ett folk som varit världsledande inom kultur och teknik. Den frågan besvaras inte. Kanske något genom ett citat av en av hans underlydande befälhavare apropå Führerns onda geni: ”Hitler var Tysklands öde och det ödet kunde inte hejdas.”

Bokens språk och satsbyggnad är knöligt rent ut sagt. Under inledningskapitlet En uppkomling till korpral står det: ”Den 21 april 1945, dagen efter sin femtiosjätte födelsedag var Adolf Hitler, Tredje rikets Führer (”ledare”), krigsmaktens och arméns överbefälhavare, härförare i ett sedan länge förlorat krig, upptagen av att leda ett fältslag.”  De flesta läser nog inte nästa mening!

Tjugo sidor senare möter oss följande mening: ”Vid denna fas i karriären – det bekräftade han 1936 – tänkte sig Hitler ”inget annat än en statskupp”, det vill säga att störta republiken; han siktade dels på att förena de bayerska krafter som var negativt inställda till den; dels (alltid under förutsättning att han ägde tillräckliga maktmedel) att gå mot Berlin. De som inte gett upp läsningen tidigare, gör det nog nu. Det verkar som om översättaren blivit påverkad av Strawson bedrövliga språk. Det finns åtskilliga longörer och språkfel i boken, de sistnämnda vill nog Janzon hänföra till korrekturfel.

LENNART HÖGMAN

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22