HILMA – en roman om gåtan Hilma af Klint

Jun 8th, 2017 | By | Category: 2017-06 juni, Recension

Omslag till HilmaAv Anna Laestadius Larsson
Piratförlaget, 2017
ISBN 978-91-642-0489-9, 323 sidor

Trots mina mediokra kunskaper om målad konst läste jag denna välskrivna biografi om människan Hilma af Klint med stigande intresse.

Konstnären af Klint (1862–1944) föddes på Karlbergs slott i Solna i en släkt av sjöofficerare och kartografer där den hygglige fadern och den barska modern enligt tidens sed ansåg att det viktigaste för dottern var att bli gift och försörjd. Det blev hon nu inte. I stället ville hon utveckla sina konstnärliga talanger och 20 år gammal lyckades hon komma in på Konstakademin i Stockholm, något av en bedrift eftersom den institutionen tog emot kvinnliga studenter först 1849 och öppnade den så kallade Fruntimmersavdelningen 1864. Där gick hon ut med goda betyg och kunde försörja sig som porträttmålare och ställde ut på bland annat Blanchs konstsalong.

Kvinnorättsmänniskan och författaren Anna Laestadius Larsson, som tidigare skrivit den historiska trilogin Barnbruden, Pottungen och Räfvhonan, apostroferar i denna roman af Klints vilja att i både liv och konst följa sitt hjärta, sin inre övertygelse för att göra något som för sin tid kunde verka omöjligt. Det gör denna gåtfulla människa intressant, inte minst då Sverige vid förra sekelskiftet var fyllt av fördomar mot de som verkade vara annorlunda.

Hilma af Klint sökte sanningar i många olika områden. Som ung utforskade hon spiritismen, blev teosof och var med och bildade den religiösa bibelstudiegruppen De Fem som också kallades Fredagsgruppen. Där hölls också seanser där andar berättade för henne hur hon skulle måla. Resultatet blev att hon då målade en lång serie av abstrakta tavlor och kom att anamma denna stil livet ut. Hennes viktigaste verk är troligen konstserien Målningarna till Templet och hon räknas nu som pionjär inom svensk abstrakt konst.

Hilma af Klint ansåg att hon målade en högre osynlig sanning med hjälp av symboler och färgfält som hon styrts till via spiritismen och teosofin.  Hon menade att det hon gjorde var viktigt men att världen inte var redo för hennes konst. Därför gömde hon sina verk när hon målat klart, övertygad som hon var om att hennes målningar skulle bli förstådda först när hon varit död i tjugo år. Det visade sig att det skulle ta längre tid än så, faktiskt dubbelt så länge. 1986 blev hennes tavlor uppmärksammade i och med utställningen “The Spiritual in Art, Abstract Painting 1890–1985” i Los Angeles. Hon fortsatte att ställas ut rumt om i världen, till sist också i hemstaden 2013 då Moderna museets anordnade den retrospektiva utställningen “Hilma af Klint – abstrakt pionjär”.

Efter sin mors död flyttade hon ihop med moderns sjuksköterska Thomasine Andersson. Deras förhållande kom att hålla livet ut (Thomasine avled 1940 och Hilma fyra år senare i sviterna av en trafikolycka), en bedrift i en tid när homosexualitet var straffbart.

Anna Laeststadius Larsson har grundligt gått igenom arkiven och litteraturen för att kunna gestalta sin gåtfulla huvudperson. Här beskrivs en kvinna som vägrar att böja sig inför de patriarkala strukturerna och som stod ut med att inte få något erkännande för det hon skapade. Hennes första kärlek, författarens namne Anna Cassel i De Fem, var en omöjlig och oförståelig känslostorm som troligen förde henne djupare in i konstens värld, stöttad som hon blev av andra kvinnor i sin omgivning. Man förstår den utveckling som pågår, styrd som man bli av Leastadus Larssons skickliga penna.

ELISABETH CARLSSON

Anna Laestadius Larsson

Anna Laestadius Larsson. Foto Anna-Lena Ahlström

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22