HEMMABOLSJEVIKERNA

Mar 11th, 2010 | By | Category: 2005-3, Recension

Av Aleksandr Kan
Carlsson 2005

Aleksander Kan föddes 1925 i Moskva. Nu är han professor emeritus i modern, nordisk och rysk historia vid Uppsala universitet. I Hemmabolsjevikerna berättar han om de täta kontakterna mellan den svenska socialdemokratin, de ryska bolsjevikerna och mensjevikerna under första världskriget och revolutionsåren 1914-1920.

Kan analyserar grundligt hur personer, tidskrifter, partier och regeringar agerade under dessa dramatiska år. Ämnet är honom förvisso inte främmande eftersom han haft tillgång till arkiv i Ryssland och USA samt flera europeiska länder, och eftersom han är flerspråkig har inte mycket behövt silas genom översättningar och översättare.

Det visar sig att svenska socialdemokrater och kommunister hade bättre kontakt med den politiska ryska och sovjetiska utvecklingen än många andra likasinnade européer. Därmed var insikten i de östra önskemålen större här än annorstädes. Möjligen fick den sovjetiska kommunismen större inflytande just här. Men Kan står inte heller främmande för att idéer gick andra vägen.

Det är ett mycket vetenskapligt upplagt verk som kräver sin läsare. Men eftersom den är fattig som inte lär sig sin och sitt lands historia, kan man gott påstå att detta är en bank där enda avgiften är bokens kostnad.

KARL HJELM

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22