HELT VANLIGA MÄN Reservpolisbataljon 101 och den slutgiltiga lösningen i Polen

Jun 26th, 2019 | By | Category: 2019-06 juni, Recension

Omslag till Helt vanliga mänAv Christopher R. Browning
Ordinary men. Reserve Batallion 101 and the final solution in Poland, 1992
Översättning Inger Johansson
Norstedts, 2018
ISBN  978-91-1-308381-0, inbunden, 347 sidor

Vanliga, hyggliga människor är det räddaste jag är för, skrev Pär Rådström för mer än ett halvsekel sedan när tecken på antisemitism börjat dyka upp i det svenska vardagslivet bara några år efter andra världskrigets slut.

Långt senare, i början av 1990-talet, gav den amerikanske historikern Christipher R. Browning ut en studie av hur ett antal tyska män i en reservpolisbataljon medverkade till förintelsen. Studien heter Ordinary men eller på svenska Helt vanliga män. Med vanlighet menas här att de som deltog i bataljonen inte riktigt motsvarade förväntningarna på krigsförbrytare. De kom från arbetarmiljöer i Hamburg, där stödet var nazismen var svagare än på många andra håll i Tyskland, och uppfattade ofta inte att de hade antisemitiska uppfattningar. Men genom grupptrycket i bataljonen och en del egna fördelar lydde de order även när de hade kunnat låta bli utan alltför allvarliga efterräkningar.

Browning bygger framställningen på dokumentation från bland annat de förhör som hölls med de ”vanliga” männen efter krigsslutet och som med något undantag inte ledde till annat än att de acklimatiserades i det nya västtyska samhället. Till stöd för sin tolkning av männens motiv för att delta i förintelsen refererar Browning till både psykologisk forskning och etiska analyser av vad en kollektiv skamkultur kan innebära för enskilda människors anpasslighet också till de mest omoraliska uppfattningar.

Helt vanliga män har getts ut tidigare på svenska, men den nya upplagan innehåller ett nyskrivet och intressant efterord. Där kommenterar Browning nyare forskning inom området och den kritik som han mött. Dessutom reflekterar han självkritiskt över hur foton kan och inte kan användas som bevis för och illustrationer av förbrytelser i samband med förintelsen.

Med sitt fokus på ”vanligheten” är Brownings bok en av de mest skrämmande och tankeväckande som skrivits om andra världskriget, omistlig i skildringen av de tyska reservpolisernas agerande och de övergrepp och fasor som det ledde till.

PÄR ALEXANDERSSON

Christopher R. Browning

Christopher R. Browning. Foto privat

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22