GUSTAV III:s SPIONER

Mar 7th, 2010 | By | Category: 2006-4, Recension

Historien om när Sverige skulle slå tillbaka franska revolutionen
Av Thorsten Sandberg
Historiska Media 2006

Gustav III var på håll släkt med Ludvig XIV och älskade allt franskt – utom det franska folket som stormade Bastiljen i en revolution mot kungaväldet. Dessa ”ohyggliga orangutanger” hotade att krossa all god smak och aristokratisk förfining, ansåg han. Han tyckte att han borde ingripa och började smida planer på att invadera Frankrike, rädda sin släkting och Mari-Antoinette och få slut på hela revolutionen.

Thorsten Sandbergs lilla bok berättar om detta kontrarevolutionära kungaprojekt som skulle inbegripa också Ryssland och flera småriken i Europa. Kungen skickade sina officerare Carl Fredrik König och Otto Carl von Fieandt till Frankrike för att kartlägga ett tänkbart invasionsområde där avsikten var att erövra Paris. De ritade en karta över Le Havre och Rouen – de finns bevarade på Krigsarkivet – och fick efter hemskomsten beröm av Gustav III vid en audiens på Haga slott.

Det är om deras äventyrliga spionresa sommaren 1791 som Thorsten Sandberg skrivit boken. Han har haft Königs minnesanteckningar – de finns på Riksarkivet som underlag. Det har blivit en underhållande, närmast populärvetenskaplig redogörelse med en rad illustrationer.

Thorsten Sandberg är född 1952, Som journalist har han skrivit för tidskriften Populär Historia sedan den startade. Boken om Gustav III:s spioner är hans debut inom hårda pärmar.

KARL HJELM

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22