GULAG OCH GLÖMSKAN

Sep 11th, 2009 | By | Category: 2005-4, Recension

Av Bent Jensen
Gulag og glemsel 2002
Översatt av Per Holmer
Natur och Kultur 2005

Bent Jensen är professor vid universitetet i Odense och har givit ut många böcker om Ryssland, men denna är den första som översatts till svenska. Han skildrar här hur bolsjevikerna nästan genast efter maktövertagandet började krossa den ryska bondekulturen och hur Lenin & consortes medvetet svälte miljoner människor till döds samt organiserade om tsarens straffläger till de egna Gulag-systemets koncentrationsläger.

Dessa brott mot mänskliga rättigheter förringades i väst trots att det nästan från början fanns dokumentation om det kriminella kommunistiska beteendet. Sovjetisk propaganda var skicklig och duperade inte minst akademiker (många med vänstersympatier) att tro att lidandet under kommunismen skilde sig mot motsvarigheten under nazismen.

Att detta missförstånd – eller förmågan att i vissa lägen sluta ögon och öron – lever kvar har vi settt många tecken på i Sverige under senare tid. Ännu försvarar många det kommunistiska systemet (Ohly och andra i V:s ledning är inte ensamma) och alla dessa borde tvingas läsa denna bok med alla dess många dokument och hjärtslitande bildmaterial. Risken är väl att de ändå fortsätter att propagera för sina lögner och förvanskningar.

Resten av mänskligheten borde läsa boken frivilligt.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22