GREVE DRACULAS HEMLIGA DAGBÖCKER

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1996-1, Recension

Av Roderick Anscombe
The Secret Life of Lazlo, Count Dracula
Översättning av Gunilla Lundborg
Gedins 1995

När Ascombe såg filmen Dracula med Bela Lugosi från 1931 fick han idén att sätta sig in i en vampyrs psyke, ta reda på hur det var att utsättas för en känsla som var närmast ofattbart intensiv, bli patologiskt ”galen”. Eftersom Ascombe är professor i psykiatri vid Harvard finns förutsättningarna.

Men man blir lätt besviken över att denna historia om schizofreni blivit så märkvärdigt platt. Stevensons parallell Doktor Jekyll och Mister Hyde, som skrevs under förra århundradet, har djupare insikter att förmedla.

Huvudpersonen Lazlos smak för blod och festliga orgasmer gör honom till seriemördare, men mellan morden är han en hyvens karl. Det brinner emellertid sällan till och den där känslan av ”hur skall det gå?” vill inte infinna sig.

Däremot är författarens miljöskildringar av Frankrike (enkannerligen Paris) och dubbelmonarkin Österrike-Ungern under 1800-talets senare hälft utomordentligt välgjorda, vågar jag påstå, trots att jag inte var med på den tiden.

JAN NYGREN  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22