GRÅKOLTARNA En historia om klasskamp

Oct 7th, 2013 | By | Category: 2013-10 okt, Recension

Omslag till GråkoltarnaAv Kalle Holmqvist
Notis 2013
ISBN 978-91-980739-9-7, 125 sid

Gråkoltarna var en liten religiös väckelserörelse som verkade framför allt i 1730-talets Stockholm. Medlemmarna var i huvudsak fattiga änkor, tjänstekvinnor, handelsbiträden och gesäller som på detta vis ville visa sitt misslynne med prästerskapet som de ansåg vara en hop hycklare. Därför slutade de gå på gudstjänster och vägrade ta nattvarden, vilket var ett svårt brott i dåtidens religiöst styrda Sverige. Värst av allt var att de inte ville låta döpa sina barn, vilket överheten menade var att hindra barnens själar från att komma till himlen. Lite mer acceptabelt var att de tog avstånd från lyx, något som de lägre klasserna ändå inte hade rätt till. De tog också avstånd från att arbeta mer än som behövdes för att få det allra mest nödtorftiga.

De kallades Gråkoltar på grund av sina enkla vadmalskläder. Det som retade prästerskap och överhet allra mest var att de krävde rätten att läsa och tolka den heliga skrift och att de ansåg sig stå i direkt kontakt med Gud utan att behöva blanda in kyrkan.

Kalle HolmqvistNaturligtvis slog samhället tillbaka. Med hjälp av dåtidens drakoniska religiösa lagar och juridiska spetsfundigheter kastades flera i fängelse, i synnerhet riktade de lagkloka in sig på de mest aktiva kvinnorna som spärrades in på spinnhus eller hamnade i vidriga fängelseceller. Minst en kvinna dog i fångenskap. Andra tvingades att göra avbön. En man som kom från en mer välbärgad familj, informatorn Sven Rosén, var en viktig person för rörelsen. Han skrev dagbok om sitt engagemang och flydde Sverige 1731.

Man kan tolka historien på flera sätt. Holmqvist anlägger ett vänsterpolitiskt perspektiv och drar, trots avstånd i både tid och geografi, paralleller till den senare framväxande arbetarrörelsen och de teorier som framfördes av Karl Marx och Friedrich Engels.

Berättelsen om Gråkoltarna är ganska okänd för gemene man och är intressant för den som vill förstå 1700-talets maktdelning mellan samhälle och prästerskap. Kanske också för andra som vill odla sina politiska preferenser nu när det blott är ett år kvar till 2014 års valdag.

PER MAGNUSSON

 

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22