GRADEN AV SKULD

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1995-3, Recension

av Richard North Patterson
Degree of Guilt 1992
Översatt av Ulf Dahlström
Bra Böcker 1995

Patterson, advokat i San Francisco, sällar sig med denna debutroman till den långa rad kolleger som skriver rättegångsromaner. Karaktäristika för moderna romaner är dels kvinnans viktiga roll, dels nära personliga förhållanden mellan de inblandade. Patterson följer detta mönster tätt i spåren. TV-journalisten Mary Carelli, f.d. advokat, misstänks för mord på en känd författare och åberopar nödvärn i en våldtäktssituation. Hon begär som försvarare sin förre sambo Christopher Paget, med vilken hon har ett barn som han har vårdnaden om, då hon satt karriären före barnet. Paget biträds i målet av en yngre kvinnlig kollega. Domare och åklagare är också kvinnor. Det allvarligaste inslaget i boken gäller just våldtäktsoffrens utsatta situation och här ger boken intryck av personligt engagemang från författarens sida. I övrigt följer den troget det traditionella mönstret med dramatiska konfrontationer, överraskningsvittnen och jakt på försvunna band. Men författarens sakkunskap framgår tydligt.

Rättegångsavsnittet handlar nästan uteslutande om den förberedande förhandling som pågår i fem veckor och varunder en ensam domare avgör om målet skall hänskjutas till huvudförhandling – ett institut som lyckligtvis saknas i svenskt förfarande. Personteckningen är övertygande, särskilt av Paget, Carelli och förhållandet mellan Paget och sonen, vilket gör boken till en av de bättre i sin genre.

Boken företer den för amerikanska rättegångsromaner typiska skräcken för kvinnor. Hjältinnan Carelli har sålunda dels lurat på sin älskare en annan mans barn, dels ljugit för honom som försvarare genom hela rättegången. Åklagaren utmålas som en furie som kompenserar sina privata besvikelser i yrkesutövningen.

Översättningen före ter dels vanliga exempel på svengelska och oöversatta ord, dels en mängd felaktigheter beträffande juridiska facktermer. En provkarta är förväxling av åklagare och advokater, en advokat med licens, en domare som väcker åtal, en rättsläkare som meddelar fällande domar och en svarande i brottmål 48 år efter att denna term försvunnit i Sverige.

KLAS LITHNER  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22