GÖRING Förhören 1945

Dec 13th, 2011 | By | Category: 2011-12 dec, Recension

Omslag till Göring Förhören 1945Av Niclas Sennerteg
Historiska Media 2011
ISBN 978-91-86297-75-6, 281 sid

Är det nassarnas obegripliga och envisa grymhet som gör att dagens människor fortfarande vill veta allt, in i minsta detalj, om det nationalsocialistiska partiets ledande figurer? Kan tänkas. Det finns också teorier om att människor ser likheterna mellan nazismen och kommunismen, men att den senare galenskapen fortfarande har en aura av rumsrenhet omkring sig. Så den tyska varianten får bära hundhuvudet.

Den senaste huvudpersonen i bokfloran gällande nazistiska ledare är Hermann Göring, ryktbar stridsflygare från Första världskriget med speciella band till Sverige där han hämtade sin första hustru Carin, sedermera Hitlers förtrogne och utpekad som Der Führers efterträdare (fast det blev storamiral Karl Dönitz till sist).

Niclas SennertegJournalisten Niclas Sennerteg, verksam vid Borås Tidning, har skrivit ett halvdussin verk, företrädesvis om Tyskland och Andra världskriget och han är mycket kunnig inom sitt ämne. I boken om Göring utgår han från de förhörsprotokoll som gjordes vid krigsförbrytarrättegången i Nürnberg och klär av en cynisk maktspelare in på bara skinnet. När kriget är över, Hitler har begått självmord anser Göring fortfarande att han är Tredje rikets andre man. Han kan inte acceptera att han föll i onåd under slutstriden om Berlin. En i alla avseenden fåfäng och oerhört narcissistisk människa som sparkade neråt och slickade uppåt och som efter gripandet hävdade att han inte visste något om de industriellt drivna dödsfabrikerna eller brotten mot Genèvekonventionen.

Sennerteg har noga granskat protokollen från Görings sju månader i förvar före rättegången och drar slutsatser som han redovisar för läsaren. Här finns påståenden om en schism mellan Hitler och Göring och, det mest osannolika, att Göring själv skyddat både judar och dissidenter från att avrättas.

Det är möjligt att hans förhörsledare svalde detta. Genomgående tycks förhören ha genomförst av amatörer utan polisiär eller juridisk utbildning. Man mal på om trivialiteter och missar nödvändiga följdfrågor. Deras intelligente motspelare gör vad han kan för att förringa sin egen skuld och han är inte oskicklig.

Berättelsen om Görings väg till makten är väl känd via tidigare biografier och Sennerteg låter oss få en repris på mannens svenska äventyr: hustru Carin, trafikflyg i Sverige, bekantskapen med Carl Gustaf von Rosen, morfinmissbruket som gjorde att han hamnade på sinnessjukhuset Långbro. Han blev, kanske på grund av sin råbarkade humor, populär bland tyskarna – fast det tog också slut.

Man blir på det klara med att Hermann Göring föraktade demokrati, lag och rätt som vi uppfattar saken och föredrog maktspråk. Dessutom var han arbetsskygg och korrumperad konstsamlare (samlingarna stulna i ockuperade länder).

Han dömdes att hängas, men bara timmar innan bödeln skulle trä snaran om den tjocka halsen, den 15 oktober 1946, bet han sönder en insmugglad cyanidkapsel och lämnade den jord han varit med om att föröda.

KJELL E. GENBERG

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22