GILGAMESH-EPOSET

Mar 6th, 2010 | By | Category: 2006-4, Recension

Nytolkning av Lennart Warring och Taina Kantola
Natur och Kultur 2001

Den här underbara utgåvan har fem år på nacken, men vad gör det när det handlar om en text som har 4000 år på nacken och där hjältens förebild, konung Gilgamesh, levde för hart när 5000 år sedan. Detta är ur-fantasy som aldrig försetts med den nutida bokhandelns bäst före datum. Här finns meditationsteknik för att framkalla drömmar, erotisk gnista, slagsmål av hederligt tavernamärke, monsterbekämpning långt före Beowulf och Sankt Göran, ränksmidande gudar och taskiga gudinnor. Omtagningar eller omkväden är legio i långa stycken. Det ger en lätt hypnotisk effekt, vilket i sin tur understryks av att det finns mängder av små och stora luckor i texten.

Det ger läsningen en hackig, stackatoartad rytm, som naturligtvis inte finns i originalet. Härtill kommer att vetskapen om att kilskriftstavlan är skadad just där textbitarna fattas bidrar till den atavistiska förnimmelsen som detta verk utstrålar. Och detta är så att säga äkta atavism, inte skapade avgrundsdjup av den typ som Lovecraft är en sådan baddare på att frambringa. (Icke sagt för att nedvärdera Lovecraft, bara ett konstaterande.) För den som har svårt att ta till sig detta stympade verk är eftersnacket av värde. Där sammanfattas berättelsen på normalprosa och eposets grans kas ur alla möjliga synvinklar. Här påpekas också att eposet påverkat senare verk som Gamla testamentet, Odysseus, Dödahavsrullarna, Koranen, Tusen och en natt med flera storverk. En kille vid namn Sin-leqi-unninni (= Sin, hör min bön) uppges ha författat standardversionen. Men inte står det häftiga författarnamnet på förstasidan inte.

BERTIL FALK

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22