FREGATTKAPTEN

Jan 12th, 2008 | By | Category: 2000-3, Recension

Av Patrick O’Brian
Pust Captain 1972
Översatt av Leif Dahlgren
B. Wahlströms 2000

Patrick O’Brian, nyligen avliden, skrev en rad sjöromaner från Napoleonkrigens tid. B Wahlströms har nu börjat ge ut dem. Man uppskattar bl a att förlaget inleder boken med en bild på en fullriggare med namnen på alla dess segel och har låtit en expert (Stefan Andersson) faktagranska Leif Dahlgrens översättning, som dessutom i sig själv är välgjord. Wahlströms ämnar av allt att döma ge ut flera av O’Brians verk.
När man har sagt det måste man också konstatera, att när det gäller både spänning, litterär kraft och politisk överblick är de här böckerna mycket underlägsna C S Foresters om kapten Hornblower och även en del andra som skildrar samma ämne. O’Brian skriver stundtals spännande, medryckande och kunnigt. Men han förefaller dessemellan alltför ofta till fånigheter och fjants som mer hör hemma i miss- än sjöromaner.

JAN ERIC ARVASTSON  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22