FRÅN TORPARKULTUR TILL MILJARDINDUSTRI

May 26th, 2010 | By | Category: 2010-2, Recension

Omslag till Från torparkultur till miljardindustriAv Mats Persson
Högmans 2010

Mats Persson är författare och tidigare utvecklingschef för Ericsson i USA. Han är född i ett torp i Höljes i Värmland och är således väl bekant med torparkulturen. I hans barndom gick han på sommaren ut med boskapen i skogen där det fanns gott om bete. Och ingen risk för rovdjur. Fisk hade de gott om tills älven reglerades. Litet jordbruk, jakt, fiske och oftast ännu ett jobb. Så levde de. Torparna.

Perssons bok är ett inlägg i den just nu hett omdebatterade vargfrågan. Till skillnad mot de hätska angrepp som förs från de olika sidorna, lyckas Mats Persson i sin mycket välskrivna bok förmedla en mängd fakta, obekanta för de flesta och som belyser frågan på ett nyanserat sätt. Jordbruksverket vill i år se 10 procent som mål för produktion av ekologiskt certifierat nötkött. Redan 2008 motsvarade viltköttet 11,7 procent av den totala svenska produktionen av nötkött. Renkött svarar för endast en tiondel av mängden viltkött.

Mats Persson visar att det är stora belopp som ligger i jakten, eller som han själv uttrycker det: en miljardindustri som kan vara hotad.

MONICA LINDSTRÖM

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22