FÖR LAG OCH RÄTT I RIKETS TJÄNST

Sep 9th, 2009 | By | Category: 1999-4, Recension

Av Curt Olsson
Söderströms 1999

I finska kriminalromaner beskrivs för det mesta ett samhälle där medborgarna kan lita på myndigheterna. Samma syn på tillvaron speglas i denna självbiograf där förre HD-presidenten Olsson berättar om ett långt liv inom sektorn för lag och rätt. Här finns visserligen konflikter (Kekkonen hade sina sidor) men i stort sett tycker Olsson att de han träffat på är rättrådiga. Det ger ett lite slätt intryck.

Men det är en intressant bok i många avseenden. Olsson är ju en av banbrytarna när det gäller nordiskt lagsamarbete. Hemma i Finland var han med om de stora reformerna i Högsta domstolens inre och yttre. Han belyser problemen som uppstod i kontakterna med en politiska makten och inte minst med massmedia som intresserade sig för verksamheten när de fann anledning att anmärka – sällan annars.

Finland och Sverige ligger nära varandra geografiskt, dock inte alltid i tänkesätt. Det här är en utmärkt bok för dem som gillar att läsa exempelvis Juensuus polisromaner.

Man får en värdefull bakgrund till kommissarie Harjunpääs bevekelsegrunder.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22