FLESHMARKET CLOSE

Mar 11th, 2010 | By | Category: 2005-2, Recension

By Ian Rankin
Orion Books 2004

I denna senaste, ännu ej översatta, Rebusdeckaren, tar Ian Rankin upp ett av Europas svåraste och mest kontroversiella ämnen, nämligen immigrantfrågan. Nä man läser svenska tidningar får man kanske intrycket av att det är vårt lilla land som har just detta problem som ett av sina svåraste att lösa. Men efter att ha läst denna deckare förstår man att vi sannerligen inte är ensamma om detta.

Det börjar dock med att kommissarie Rebus partner, Siobhan, får ta sig an ett fall med en försvunnen ung flicka, vars syster blivit grovt våldtagen och sedan begått självmord. Samtidigt hittas två skelett, vars upptäckt går som en röd tråd genom boken, och där Rebus försöker hitta en gemensam nämnare för dessa och en knivmördad immigrant. Platsen för mordet är ett rent getto med olika nationaliteter mixade i en röra av utslagna människor, som sett Skottland som en sista utväg här i livet.

Några hänsynslösa gangsters profiterar på dessa människors nöd och gör grova pengar på billig arbetskraft. Men det hela är större än så och Rebus förstår att det eventuellt kan röra sig om terrorism i en täckmantel av illegal människohandel.

En deckare innehållande skildringar av och personliga tankar kring mänskliga tragedier inte alltför långt från våra breddgrader. Kanske bör alla rasister tänka sig för både en och två gånger innan de ropar: ”Ut med alla utlänningar!” Svårigheten för myndigheterna är ju att skilja ”agnarna” från ”vetet”, vilket vi fått lära oss även i lilla Sverige.

En stark bok!

IWAN MORELIUS  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22