FIENTLIGT HAV

Jan 12th, 2008 | By | Category: 2000-3, Recension

Av Peter Hutchausen, Igor Kurtin, R. Alan White
Hostile Waters 1997
Översatt av Jan Malmsjö
Forum 2000

1986 drabbades en sovjetisk atomubåt av ett haveri som höll på att leda till härdsmälta i reaktorn. Om detta hände mitt i Golfströmmen vore det en olycka som fick Tjernobyl att blekna till intet. Den unga besättningen befinner sig i lågor, giftgas och radioaktiv strålning, kämpande för att rädda sitt fartyg och offrade sina liv för att inte omgivningen – i det här fallet USA:s kust – skulle: drabbas av en kärnexplosion.
Några överlevde och efter deras berättelser har örlogskapten Hutchausen i amerikanska flottan och kommendörkapten Kurtin i den ryska motsvarigbeten skrivit en bok som kan få vem som helst att bli nagelbitare. Hjälp till detta har det fått av thrillerförfattaren R. Alan White. Tom Clancy har skrivit förord.

KARL HJELM

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22