FIDEL CASTRO

Jan 20th, 2010 | By | Category: 2010-1, Recension

Omslag till Fidel CastroAv Anne M. Sørensen
Fidel Castro 2007
Översättning Frederik Sjögren
Forum 2009

Anne M. Sørensen är journalist och har varit ansvarig för Latinamerika på danska Politiken. Hon återger i kronologisk ordning allt som hänt kring Fidel Castro från barndomen tills han på grund av sjukdom lämnar över makten till brodern Raúl.

Det här är ingen hyllning till Castro. Inte heller någon avståndstagande bok utan författaren skildrar rätt upp och och ner hur Castro tänkt enligt dennes noteringar, hur omvärlden sett på olika faser i Castros liv och hur vänner som till exempel Che Guevara i sina dagboksanteckningar skildrat sina mellanhavanden med Castro.

Anne SörensenFidel Castro en orädd yngling, en stridbar yngling som ville återge Cuba demokrati och människorna ett värdigt liv genom utbildning och arbete, mark och jämlikhet.

Cuba har sedan Castro tog makten gått från analfabetism till ett mycket väl utvecklat samhälle med skolutbildning på alla nivåer, inte minst medicin. Cuba har försörjt en mängd u-länder med välutbildade läkare och inom vissa sektorer har Cuba medicinsk spetskompetens. Trots invasionsförsök av exilcubaner, trots  handelsembargon, trots ett antal försök att röja Castro ur vägen, allt med stöd från USA har Castro och Cuba överlevt. USA kastade dessutom Cuba i armarna på Sovjetunionen.

Detta lilla land har haft en ledare som blivit talesman för en stor del av världens fattigaste länder. Det är häpnadsväckande vad denne man åstadkommit. Mer eller mindre skapat den störste frihetshjälten i modern tid – Che Guevara, en av de tre som skapade revolutionen. Che ideologen, Raúl militären och Fidel ledaren.

En gång i tiden var Cuba helt beroende av sin sockerproduktion. Nu har Castro skapat andra försörjningskällor som turismen.

Vid motgångarna har han samlat människorna på Revolutionens torg och eldat massorna och talat om revolutionen: allt, och mot revolutionen: intet. Han har till och med erbjudit sig att avgå när han tyckt att han misslyckats, men massorna har skanderat och bett honom stanna.

På Revolutionens torg finns en gigantisk avbildning av Che Guevara. Av Fidel Castro finns inga bilder eller monument som över Lenin, Stalin, Mao, Saddam Hussein m fl. Det är genom tal till folket och genom folket han har lett sitt land genom bojkotter, attacker och interna stridigheter.

Allt detta skildrar Sørensen på ett föredömligt sätt, men hon skildrar också de andra sidorna. Vart tog demokratin vägen? Förtrycket av oliktänkande; m.a.o. de var emot revolutionen. Visserligen lät han de oliktänkande ta sig från Cuba till Miami, till USAs förtret. Visade en större grupp missnöje såg han till att de lämnade landet i alla slags flytetyg. Vad hände med vännerna? De som startade revolutionen tillsammans med de tre? De som kritiserade honom alltför häftigt avrättades utan förbarmande. Medbestämmanderätten? Det var Castro som styrde, och endast Castro och den inhemska ideologi han skapat. Inte ens ryssarna var övertygad om att han var kommunist. Varför flydde en så stor andel av cubanerna? Det var inte bara den gamla och mycket lilla över- och medelklassen som lämnade Cuba för USA.

Denne demagog och folktalare styrde sitt land med järnhand och nyttjade precis som så många andra diktatorer avskyvärda metoder för att behålla makten och oftast med sina oerhört skickliga demagogiska knep som fick massorna att jubla.

Nu som sjuklig 84-åring finns han fortfarande där, men i bakgrunden, en man som lett sitt Cuba i nästan ett halvt sekel.

Detta har Anne M. Sørensen skickligt återgivit med utmärkta illustrationer genom andras kommentarer. Det enda som jag något kan klandra är det relativt trista språket. Förmodligen är det rätt att återge Castros liv på det här sättet, men en så dynamisk och komplicerad person fordrar kanske, i mitt tycke, en mer dramatisk framställning.

LENNART HÖGMAN

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22