FARFAR VAR RASBIOLOG

Sep 4th, 2009 | By | Category: 2002-2, Recension

Av Eva F. Dahlgren
Bokförlaget DN

Frilansskribenten Dahlgren hittade 1996 en för henne okänd brevväxling mellan farfar Ossian och farmor Greta. Hon hade alltid beundrar sin farfar, den kloke och allkunnige vetenskapsmannen, men nu finner hon att han var så kallad rasbiolog. Officiellt talade han för den långskalliga, blonda nordiska rasen, privat var han gift med en kort sydeuropeisk kvinna.

Dahlgren blir intresserad av motsägelserna och har åstadkommit en biografisk (även självbiografisk) bok om de konsekvenser ett yrke kan få. Berättelsen börjar i tidigt 1900-tal, ger inblickar i det uppsaliensiska akademiska livet under de tyskväntiga 30- och 40-talen. Hon drar ut konsekvenserna från den tidens rasbiologi ut i dagens DNA-tänkande. Är vi människor eller enbart en påse molekyler? Det är i stort sett väldigt intressant hela vägen – utom möjligen vissa citerade brev som kunde ha kortats betydligt utan att det inverkat på sammanhanget.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22