ERIKS BOK

Mar 13th, 2010 | By | Category: 2004-4, Recension

Av Lars Sund
Norstedts 2004

Postmodernisten Lars Sund, av finlandssvensk börd och nu bosatt i Uppsala, avslutar med denna tjocka roman trilogin som har innehållit Colorado Avenue och Lanthandlerskans son. Med Österbotten i centrum beskriver den ett halvt sekel samtidshistoria där gestalter ur de tidiga böckerna kliver fram och kliver ut igen. Att några av dem är döda hindrar inte författaren att låta dem diskutera viktiga saker.

Mer än de tidigare delarna innehåller denna element som ligger åt DAST-hållet. Huvudpersonen Erik visar sig vara en driven hemlig agent som är med om att gräva tunnel i 1950-talets Berlin. Även under Ungernrevolten är han med och umgås då med politiskt ensidiga CIA-chefer som knappt kan uträtta något utan alkohol. Dessutom träffar han en sovjetisk agent och inleder något som verkar vara mycket mer än bara ett vänskapligt förhållande.

Beläst är Sund förvisso men ibland har han nog läst lite för fort när han låter Moskva avrätta sin ungerske lakej János Kádár när det i själva verket var Imre Nagy som dödades.

Sund skriver med stor berättarglädje, fast emellanåt staplar han metaforer så de blir till barriärer. Men när man lyckas ta sig över den högen har man glädje av de 552 sidorna.

LENNART BRÅDING  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22