ENIGMA

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1996-1, Recension

Av Robert Harris
Hutchinson 1995

Titeln Enigma finns redan. Den thrillern skrevs av Michael Bar-Zohar redan 1978 och handlade naturligtvis även den om den fantastiska chiffermaskin som tyskarna uppfann under andra världskriget och som vållade så enorma problem för de allierade. Harris, författare till succén Faderland, har gjort en uppföljare som är minst lika spännande. Den utspelas i britternas dechiffreringscentral Bletchley Park utanför London. Huvudperson är Tom Jericho, en ung men otroligt skicklig matematiker och chifferlösare. vars uppgift blir att lösa ett, som de flesta ser det, helt olösligt problem. Att det är så svårt beror på att tyskarna hela tiden byter kodtabeller i sina Enigma-apparater. De allierade har skickat iväg en flotta lastad med en miljon ton krigsmateriel, och besättningarna går mot en saker död om Jericho inte lyckas. Det här är en fullödig thriller, med alla ingredienser en sådan skall ha.

IWAN MORELIUS  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22