EN STUDIE I RÖTT

Mar 13th, 2010 | By | Category: 2004-4, Recension

Av Sir Arthur Conan Doyle
A Study in Scarlet 1887
Översatt och kommenterad av Mattias Boström
Lindh & Co 2004

En klassikernas klassiker bland deckare har kommit ut i en ny översättning. Om jag har räknat rätt har boken tolkats till svenska av ett tiotal översättare alltsedan 1893, när den för första gången kläddes i svensk språkdräkt under titeln Förföljd. Den slitstarkaste versionen har varit Curt Bergs från 1944, vilken har använts i flera omtryckningar fram till 1985. Senast utkom en tolkning av Charlotte Hjukström på Bakhålls förlag 2002. Behövs det då en nyöversättning? Om den är så genomarbetad och så smakfullt serverad som den här, kan man inte annat än att svara obetingat ja på den frågan.

Sherlock Holmeskännaren Mattias Boström har med säker språkkänsla och stort kunnande åstadkommit en ledig och lättflytande översättning med en tidlös prägel i tonfallet. Det är inte bara övertygade sherlockianer, som har anledning att jubla över denna gedigna utgåva, där hänsyn har tagits till textkritiken och de senaste rönen inom Sherlock Holmes-forskningen – ja, att det finns en seriös sådan, visste ni väl redan. Resultatet har blivit en tolkning, som kommer originalet så nära som man kan begära, till fromma för Holmeshabituéer och alla de avundsvärda människor som ännu inte stiftat bekantskap med den bok där mästerdetektiven gör sitt första framträdande. Förlaget har också aviserat att En studie i rött är den första volymen i en planerad utgivning av Sherlock Holmes samlade bedrifter med Mattias Boström som översättare. Man har således all anledning att förvänta sig att detta framöver kommer att bli den svenska standardutgåvan.

I slutet av boken finns en uttömmande kommentar om författaren och hans odödliga brottsbekämpare och därtill en historisk överblick om tiden och miljön som handlingen utspelar sig i. På dessa sidor, som formar sig till en utomordentlig essä, finns invävda, i stället för en trist notapparat, förklaringar till allt den nyfikne rimligtvis behöver veta. Om man vid läsningen undrar över vad en jezailkula var för en tingest eller ställer sig frågande till vad Fehmdomstolarna var, så finner man svaret här.

Bokens värde förhöjs också genom att samtliga klassiska illustrationer av George Hutchinson, till och med kapitlens utarbetade anfanger, här för första gången tagits med i en svensk utgåva.

Till sist några ord om bokens omslag: ”Don’t judge a book by its cover!” varnar man ju på engelska i ett talesätt. I det här fallet kan ni lugnt göra det. Omslaget är utomordentligt med sin suggestiva bild av en dimmig Londongata med silhuetter av hästdroskor. Ta fantasin till hjälp och hoppa in i en av dessa och följ med Sherlock Holmes och Dr Watson till mysteriet i Lauriston Gardens!

LARS STRAND  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22