EMIGRANT I MODERNITETEN

Sep 10th, 2009 | By | Category: 2006-2, Recension

Av Ola Holmgren
Symposion 2005

Vilhelm Moberg (1898-1973) ur en författare och en urkraft i svensk litteraturhistoria, inte längre fullt så älskad som han var på 50- och 60-talen, troligen beroende på att hans ämnen hörde hemma i ett tidigare 1900-tal. Under den epoken var det maskuliniteten som gärna harangerades och Holmgrens undertitel till boken är också Vilhelm Mobergs mansfantasier.

Mannen är normen, den som sliter för brödfödan och den som märker och försöker åtgärda politiska orätter på ett jordnära, lokalt plan. Men han berättar också om kvinnan som balanserande kraft i de romaner som Moberg skrev (recensenter har hyllat honom som landets störste kvinnoskildrare medan andra sett honom i alla tänkbara andra roller, till och med som århundradets homofob).

Holmgren visar via exempel skillnaden mellan den Moberg som gav ut böcker på eget förlag (som Ville i Momåla) och den författare som så småningom gav oss nationaleposet Utvandrarsviten. Det är intressanta – och ibland gripande – redogörelser om en man som ändrade i sina manus in i det sista. Ibland tycks det dock som om författaren tar ett steg för mycket. Han berättar om privatpersonen Moberg som om han varit inneboende och drar i vissa fall slutsatser som är svåra att svälja för en läsare. Men det är i stort inga plumpar i protokollet som lämnar bestående efterverkningar.

Min egen bild av Moberg härrör från 50-talet och består till största delen uv hans storverk om människorna som från sina hem i Ljuder i Småland utvandrade till Nord-amerika. Holmgrens analyser där ger Mobergs text en klangbotten som lockar till omläsning. Människorna som reste (nog hette hon väl Ulrika i Västergöl och inte Västergöhl?) förklaras via Holmgrens läsning av Mobergs anteckningar och ger nya insikter om utvandrares och invandrares motiv. Romansviten borde vara obligatorisk läsning för det omdöpta Utkastarverket.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22