DÖDSMANTRAT

Feb 16th, 2008 | By | Category: 2002-1, Recension

Av Eliot Pattison
The Skull Mantra 2000
Översatt av Nille Lindgren
Minotaur 2001

Tibet ockuperas av den kinesiska imperialiststaten, med ett förakt för mänskliga rättigheter och en grymhetens byråkrati som inte står Stalins efter. En bok som skildrar livet i denna stulna värld är välkommen. “Dödsmantrat” har till och med formen av en kriminalhistoria.

Den kinesiske ämbetsmannen Shan Tao Yun, själv fånge i Tibet, får i uppdrag att lösa ett lokalt mord med politisk sprängladdning – annars kommer tibetanska munkar att utsättas för repressalier.

I bakgrunden finns den buddhistiska motståndsrörelsen, möjlig amerikansk inblandning, korruption, intriger och inte minst demoner.

Patttison, amerikansk jurist, har arbetat och rest i Kina, och i denna hans debutbok finns en imponerande sakkunskap om förhållandena. Historien är också habil – om man håller ut. För det rör sig om en stundtals tämligen tungläst bok. Författaren har velat ha med allt, och det har blivit lite väl mycket av det goda. Spänningen drunknar också, tycker jag, i alla precisa detaljer. Man hoppas att Pattison kommer tillbaka från Tibet eller Kina, men att någon då förmår honom att sovra i materialet. Bra översättning av Nille Lindgren.

JAN ERIC ARVASTSON  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22