DÖDLIG LIST

Mar 19th, 2010 | By | Category: 2003-4, Recension

Av Minette Walters
Fox Evil 2002
Översatt av Ann-Sofie och Ulf Gyllenhak
Bonniers 2003

Ett antal miljöaktivister, motståndare till den i England så uppskattade och omhuldade rävjakten, en grupp ovanligt förslagna markockupanter samt ett eventuellt mord på en gammal dam utgör huvudingredienserna i denna Minette Walters tionde deckare på svenska.

Den eventuellt mördade är hustru till överste James Lockyer-Fox och mor till två rejält misslyckade barn. Tydligen har översten ett mystiskt förflutet, som han är mycket mån om att få klara upp. Han tar sin advokat som hjälp till detta. Det finns nämligen en dotterdotter, bortadopterad vid födseln, som översten nu spårat och vill testamentera hel sin förmögenhet till.

Dotterdottern är idag en vuxen kvinna, kapten i engelska armén, och helt nöjd med sina adoptivföräldrar. Vill absolut inte ha något arv. Vill helst inte träffa översten. Samtidigt invaderar 8 bussar fullastade med familjer och ledda av en karismatisk man kallad Fox Evil. Han låter inhägna ett stycke mark i den lilla byn Shenstead i södra England. Där bor översten. Marken har ingen direkt ägare och enligt engelsk lag kan den som bott en viss tid på ett sådant område få rätten till detta. Det är Fox Evils avsikt. Men vem är då denne Fox Evil? Han tycks känna inte bara platsen utan även dess innevånare väl. Och varför bär alla invandrarna masker?

Översten har under en längre tid fått anonyma meddelanden per telefon med anledning av hustruns död. Så småningom träffas dock dotterdottern och översten och hon fattar tycke för den gamle mannen som gör ett mycket starkt intryck på henne, liksom överstens känslosamme advokat. Fox Evil har levt ihop med en kvinna och hennes två barn men vid ankomsten till Shenstead är de inte med. Endast en helt kuvad, men mycket intelligent, son finns med. Sonen, endast 8 år är livrädd för sin psykopat till far. En sakta smygande och lika kuslig spänning för varje vänd sida gör boken omöjlig att lägga ifrån sig även när natten blir sen.

IWAN MORELIUS  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22