DJUR OCH NATUR I FORNNORDISK MYTOLOGI

Mar 7th, 2010 | By | Category: 2006-3, Recension

Av Lars Magnar Enoksen
Historiska Media 2006

Detta är Enoksens tionde bok i den fornnordiska genren och Enoksen är en märklig man. Han har introducerat den isländska glimabrottningen i Sverige, sysslat med tecknade serier och kroppsbyggande och när det gäller vikingatid och fornnordisk mytologi är han en självlärd baddare. Vid sidan om faktaböcker har han skrivit experimentromanen Odens korpar (Kulturfronten 2001) där han undvikit att använda ickeskandinaviska lånord. Frågan är om inte Djur och natur (trots en del diskutabla resonemang) är hans bästa bok hittills. Han inte bara håller sig till ämnet. Han lyckas i förbifarten systematiskt sammanfatta den fornnordiska mytologins kärna på ett överskådigt och begripligt sätt. Det är något av en bedrift med tanke på hur ämnet spretar både i källskrifterna och andra framställningar. Samtidigt plockar han fram sidor av ämnet som inte är vardagsmat. Han visar hur livssynen präglats av årstidernas växling och givna naturfenomen hos oss i norr. Mer ingående än någon annan jag snubblat över påvisar han också hur nordborna delade in tiden. Indirekt speglas på så vis tidsuppfattningen, som är cirkel- eller spiralformat kausal.

Enoksen visar också respekt för föregångare som avhånas av senare tiders uttolkare. Ett öde eller kanske snarare en tystnad som i sen tid drabbat den spränglärt fantasifulle Åke Ohlmarks, som Enkosen inte nämner med ett ord, fast Islands hedna skaldediktning och Tors Skalder och Vite Krists kunde förtjäna en prick i Valhall. Med egna teckningar åskådliggör serietecknaren Enoksen den forna föreställningsvärden på ett enkelt och utmärkt sätt.

BERTIL FALK

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22