DJINGIS KHAN OCH MODERNITETENS UPPKOMST

Mar 9th, 2010 | By | Category: 2006-1, Recension

Av Jack Weatherford
Genghis Khan and the Making of the Modern World 2004
Översatt av Öjevind Lång
Prisma 2005

Ska man skriva en bok om någon känd person, bör man komma fram med något nytt eller åtminstone hävda att man lägger fram rön som bryter mot allt tidigare känt. Annars kan läsaren undra varför man skrivit boken. På baksidan av Prismas utgåva av Djingis Khan och modernitetens uppkomst av Jack Weatherford får man veta att författaren ställer ”alla tidigare uppfattningar … på huvudet”.

Vad har man då haft för uppfattningar? I Folkens historia genom tiderna (1950) var Djingis Khan (1162-1227) ännu ”rövare och friskare hövding rätt och slätt, saknade all bildning och alla kulturella intressen”. Den gamla vanliga europeiska synen på icke vita gestalter således.

Men redan 1984 har man i Bra Böckers Världshistoria (Knut Helle) en modernare syn på Djingis Kahn och hans tid. Man påpekar t.ex. att han praktiserade religiös tolerans och även kodifierade lagen. Ett stycke ur lagen återges. Därtill presenterar man mongolernas hemliga historia. Man berättar om hans märke med nio jaksvansar på en stång och tron att hans själ efter döden tog sin boning i detta märke.

På baksidestexten till Weatherfordsbiografin över Djingis Khan låtsas man inte alls om den förändrade synen på huvudpersonen: ”Under århundraden har Djingis Kahn och mongolerna beskrivits som själva förkroppsligandet av blodtörstigt barbari, om skoningslösa vildar som förödde allt som kom i deras väg”.

Nu har Weatherford som förste västerländske forskare fått tillträde till mongolernas tidigare förbjudna kärnområden. Han kan därför ge en mer positiv syn än man gjort tidigare, menar man. Så var t.ex. Djingis Kahn den förste att införa religionsfrihet … Djingis Kahns välde var det sista stora stamimperiet i världshistorien. Civilisationen har drivit stamfolken mot världens utkanter. Med sina erövringar kom Djingis Kahn att riva gränser och förena kulturer. På så sätt kom han onekligen att bidra till att en modern värld så sakta skulle börja mogna fram.

Så långt är det lätt att hålla med Jack Weatherford. Det är också en god sak att visa att det självgoda vita och västerländska samhället dragit nytta av tidigare civilisationers rön och egentligen inte skapat så förfärligt mycket på egen hand. Det mesta vi har av djupare tänkande och verklig kultur är import från alla håll. Inte minst något att tänka på för främlingsfientliga personer och sådana som föraktar vad de tror är lågt stående ”raser”. Det är utan tvekan en utmärkt bok om Djingis Kahn, som professor Weatherford signerat men jag tycker att man tillskriver honom väl stort nyhetsvärde på baksidan. Faktiskt kom det en omvärdering av Djingis Kahns för flera årtionden sedan!

Slutligen ett stort beröm till översättaren Öjevind Lång som lagt ner ett samvetsgrant arbete på boken. Så visar t.ex. hans kommentarer till namn och ordformer att han verkligen ansträngt sig att komma till rätta med svårigheterna.

JEAN BOLINDER

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22