DET TYSTA KRIGET

Mar 7th, 2010 | By | Category: 2006-4, Recension

Olja Makt Kontroll
Av Vladislav Savic
Natur och Kultur 2006

Vi bytte nyligen ut vår gamla villapanna mot en modern värmepump. Heder åt vår älskade panna, den har troget tjänat oss sedan vi flyttade in i huset 1965/6. Men oljepriset har bara stigit och stigit. Om jag minns rätt kostade oljan i början 100-200 kr för en kubikmeter mot cirka 10000 nu. Och jag minns när jag kört en hel dag med en av mina bensinslukande sportbilar och konstaterade, att jag faktisk förbrukat för 100 kr bensin!

Det är ett invant stycke liv man går ifrån nu. Jag kan vakna på natten och känna tomhet över att oljepannan inte startar och arbetar på en stund då och då. Och i dag räcker det med att köra fram och tillbaka från Bjärred till Helsingborg för att hundralappen ska vara förbrukad.

Men vårt oljeberoende är otroligt mycket större än olja till villapannan och bensin till bilen. I sin nya, ytterst oroande bok Det tysta kriget skriver Vladislav Savie: ”Vi bokstavligen vaknar och somnar med oljan. Det första vi gör på morgonen är att stänga av plastväckarklockan. Vi tar våra plastglasögon och tänder plastlampan. Vår säng har ofta plastkomponenter och vi går till badrummet för att borsta tänderna med plasttandborsten och trycker fram tandkrämen i plasttuben…” Som plastråvara används olja och som plast snabbt slits, byter vi till nya produkter med kanske ännu större plastinnehåll.

Vladisl av Savic är välkänd för oss alla som utrikeskorrespondent på Ekot. Han har också haft internationella uppdrag inom FN och har de senaste åren ägnat stor uppmärksamhet åt oljan och världens växande energibehov ur konfliktperspektiv.

Även med värmepump i huset och etanolbil (som också drar en del bensin) är vi helt beroende av olja. Många experter hävdar att olja är på väg att ta slut. Omkring 2015-20 kommer krisen!

Det kalla krig som vi som nu nått (över)mogen ålder minns med fasa, har ersatts med en ny världsbild där terrorismen utgör en ständig fara. Det nya kriget innebär skriver Savic att terrorister kan slå till var som helst. I detta scenario finns också religiösa ingredienser med. George W. Bush upprörde inte minst den muslimska världen, då han talade om ett kommande ”korståg” i Afghanistan och Irak.

Sveriges energisäkerhet har varit tämligen gynnsam och vi har minskat vån oljeberoende. Ändå är det stor risk att vi halkar efter. Bl.a. har vi inte intresserat oss för att få leveranser av naturgas i större utsträckning. Under 1990-talet och början av 2000-talet planerade vi för dåligt för framtiden när det gäller energifrågan. Frågan är vad vi nu kan göra för att undvika den energikris som står för dörren.

För världens så kallade stora, har det i många år stått klart att dagens väl stånd vilar på oljan. Att ha kontroll över den innebär makt och välstånd. De mäktiga länderna rustar för fullt både militärt och handelspolitiskt.

Efter att ha läst denna oerhört välinformerade, kunniga och skrämmande bok, tycker jag att vi väljare inför valet borde intressera oss mera för hur de olika partierna nu tänker motverka den hemska katastrof vilken lurar runt hörnet. Socialdemokraterna har tydligen blundat, men vad anser det borgerliga blocket borde göras?

JEAN BOLINDER

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22