DEN SÅRBARA SUPERMAKTEN USA:s väg från John F Kennedy till Barack Obama

Nov 11th, 2010 | By | Category: 2010-4, Recension

Omslag till Den sårbara supermaktenAv Erik Åsard
Historiska Media 2010

Att komprimera ett ämne utan att texten känns alltför faktaspäckad är svårt. Erik Åsard har lyckats med detta. Den finns förmodligen hundratals hyllmeter böcker i det här ämnet, och alla har nog inte Åsard läst men tillräckligt många för att han ska kunna belysa ämnet ur flera aspekter. Ibland nöjer han sig inte med att referera utan talar om vad han tycker, vilken slutsats han dragit. Så säger han t.ex. att han är övertygad om att Oswald sköt Kennedy.

Presidenterna står i centrum men de ägnas olika stort utrymme. George W Bush får flest sidor, med all rätt eftersom vi fortfarande lever med följderna  av hans beslut. Åsard  karaktäriserar dem alla, pekar på deras förtjänster och brister.

Erik ÅsardÅsard betonar flera gånger att presidenten måste ta hänsyn till särintressen, även om deras åsikter strider mot hans egna idéer.

Ett avsnitt ägnar han åt mediernas betydelse, hur t.ex. dagstidningar spelar en allt mindre roll, medan TV blir allt viktigare och det mediet är inte precis känt för att göra djupanalyser. Det är ändå där som merparten av kampanjpengarna hamnar. Åsard visar tydligt vikten av att ha en stor kassa, och han exemplifierar också detta.

Mycket av materialet har tidigare publicerats i dagstidningar och tidskrifter, men mitt minne är suddigt och boken lyfter fram fakta som jag glömt. Boken första del svarar väl mot underrubriken. Huvudrubriken diskuterar Åsard sammanfattningsvis i slutkapitlet.
För den som inte orkar eller har tid att läsa alla de böcker som listas under ”Litteratur” ger boken en god översikt.

BENGT HEURLIN

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22