DEN MOTSTRÄVIGE KOMMISSARIEN

Sep 16th, 2009 | By | Category: 1998-1, Recension

Av Lennart Lundmark

Rabén Prisma 1997

”En polisroman från 1700-talets Stockholm” är undertiteln. Och det stämmer precis. Hjälten, eller snarare antihjälten, Samuel Roos, är jurist och kommissarie vid poliskammaren i Stockholm, men hans håg står huvudsakligen till poesin. Arbetet är dock nödvändigt för försörjningen i väntan på att Akademiens priser och gunst.

Men tiden är orolig. Gustav III är mördad. Och jakobinerna konspirerar fortfarande. När kommissarien sänds för att reda ut ett mord på en överstelöjtnant önskas att en jakobin snabbt skall gripas.

Men även om kommissarien inte är överdrivet nitisk hittar han andra spår. Kommissarien kommer sanningen på spåren, en sanning som överheten helst inte vill ha, och inte kommissarien heller för hans hjärta är helt på överhetens och bördens sida.

Samuel Roos måste vara en av de mest naiva och politiskt felplacerade huvudpersoner som finns i den svenska deckarlitteraturen. Han är inte en helt sympatisk person, men på sitt sätt redlig och korrekt.

Detta är inte en omistlig deckare, men eftersom tids- och miljöskildringen är så rolig är helhetsintrycket lättsamt lärt och trevligt.

En enda allvarlig anmärkning: varför har inte förlaget försett oss med en stockholmskarta för 1793? Man måste vara ganska god stockholmskännare för att någotsånär följa huvudpersonen i spåren.

LEIF-RUNE STRANDELL  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22