DEN FÖRSVUNNE FÅRAHERDEN

Feb 13th, 2008 | By | Category: 2001-2, Recension

Av Marcello Fois
Sempre caro 1998
Översatt av Helena Monti
Norstedts 2001

Denna intressanta men ganska sega roman – trots sin ringa längd – utspelas på Sardinien i slutet av 1800-talet, där advokaten och amatörpoeten Bustinau brukar föra de fattigas talan mot rika storgodsägare. Här har en ung fåraherde anklagats för stöld av några lamm men rymmer från rättsprocessen, anses skyldig och döms. Men Bustinau börjar nysta.

Romanen behandlar en brytningstid på Sardinien. Egentligen tycks författaren vilja diskutera de egendomligheter som inträffar då gamla traditioner bryts mot en statlig överhöghets förtrupper, den politiska människans förakt mot undersåtarna. Kanske vill han säga att historien alltid upprepar sig.

BIRGITTA HÄRNER  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22