DEN FEMTE KVINNAN

Sep 18th, 2009 | By | Category: 1996-3, Recension

Av Henning Mankell
Ordfront 1996

Titelns kvinna är en svenska som förlorar livet i ett fundamentalistiskt attentat i Algeriet och därefter förflyttar sig Mankell till Sverige där också motbjudande brott begås, vilket gör att Wallander kopplat in. Mankell för i denna bok ett resonemang, om vad som sker med människor när vanligt folks rättsmedvetande krockar med juridikens subtilare resonemang. I ett Sverige som enligt författaren blir allt råare och hänsynslösare, kan gemena man se det som logiskt att själva utmäta straff.

Det här är en bok som i råhet och blodig närgångenhet ligger högt på skalan. Man fylls av vämjelse åtskilliga gånger och lika ofta ställer man sig frågan om ändamålet (Mankells vilja att framföra ett politiskt budskap) verkligen helgar medlen.

BIRGITTA HÄRNER  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22