DEN ENSAMMA TERRORISTEN? Om lone wolves, näthat och brinnande flyktingförläggningar

Jun 25th, 2018 | By | Category: 2018-06 juni, Recension

Omslag till Den ensamme terroristen?Av Mattias Gardell, Heléne Lööw, Michael Dahlberg-Grundberg
Ordfront förlag, 2017
ISBN 978-91-7037-993-2, inbunden 316 sidor

Det kan verka förbryllande att titeln på denna bok utformas som en fråga: Den ensamme terroristen? Man kan tolka detta som ett ifrågasättande av om den ensamme terroristen verkligen är ensam i sitt dåd. Frågetecknet rätas inte ut genom bokens undertitel, som lyder: Om lone wolves, näthat och brinnande flyktingförläggningar. Man blir helt enkelt tvungen att läsa igenom boken för att söka svaret på frågan, och när man gjort det så har man lärt sig åtskilligt om vad som är sant och falskt i den aktuella debatten om politisk terrorism och främlingshat i Sverige. 

Heléne LööwDen ensamme terroristen? består av tre forskningsrapporter som tagits fram på uppdrag av den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Historiedocenten Helene Lööw har kartlagt de omfattande attacker mot svenska asylboenden vid de stora flyktingströmmarna som skedde under det tidiga nittiotalet och som startade igen under hösten 2015. Medieforskaren Michael Dahlberg-Grundbergs studie heter Internet som politiskt verktyg och behandlar hur våldspraktikanter av olika politiska riktningar använder sociala medier för att sprida sina budskap. Framför allt har han studerat ett par högerextremistiska facebooksidor med de talande namnen Nej till asylboenden i Sverige och Soldiers of Odin.

Kärnan i boken är en forskningsrapport med titeln Lone wolves – hotet från ensamagerande politiska våldsbrottslingar  av Mattias Gardell, professor och vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala Universitet. Gardell börjar med att redogöra för ensamvargsterrorismens politiska historia, som startade med det sena 1800-talets anarkister, sedan återupplivades av den amerikanska vit-maktrörelsen på 1990-talet och vid millennieskiftet anammades av islamistiska grupper. 

Gardell redogör därefter för de terrordåd av ensamma gärningsmän som drabbat Sverige under de senaste decennierna, och som härrör från två ytterlighetsgrupper. Gruppen högerextremister, som Gardell kallar vita radikalnationalister, är den tidigaste och den som skördat flest dödsoffer i Sverige. De mest kända ensamvargarna här är den s.k. Lasermannen John Ausonius, seriemördaren Peter Mangs och Anton Lundin Pettersson, förövaren bakom skolattentatet i Trollhättan.

Till den andra gruppen terrorister, islamister, hör Taimour Abdulwahab och Rakhmat Akilov, som båda agerat utifrån självpåtagna uppdrag för den islamiska staten. Taimour Abdulwahab sprängde sig själv till döds i Stockholm City i december 2010, dock utan att någon annan människa kom till skada. De första dödsfallen genom ett islamistiskt terrordåd i Sverige skedde den 7 april 2017, då Rakhmat Akilov dödade fem människor på Drottninggatan i Stockholm. Fram till dess var det enbart högerextremistiska ensamvargar som genomfört terroristbrott i Sverige där gärningsmannen dödat andra människor än sig själv. Sedan millennieskiftet har högerextremister begått ett tjugotal politiska mord i Sverige. 

Den ensamme terroristen? är en bok som jag rekommenderar till var och en som är intresserad av de senaste årens utveckling mot en ökad risk och rädsla för terrorattentat och av det växande stödet för radikala ytterlighetsrörelser. Med sin sakligt underbyggda redovisning av vad som sker i dagens Sverige borde den vara en obligatorisk läsning för skolelever i avgångsklasserna.  

LENA LUNDGREN

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22