DECKARHYLLAN

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1996-1, Recension

Av Bengt Eriksson
Bibliotekstjänst 1995

Detta är en mycket personlig betraktelse över deckarnas litterära betydelse för en enskild person. Som hos så många andra väcktes Erikssons läsintresse via kioskdeckare och har sedan dess utvecklats och övertygat författaren om genrens uttrycksförmåga.

Den historiska tillbakablicken görs roande, med tidningsskribentens säkra handlag, medan däremot de många författarporträtten är ojämna. I en del fall är de mer polemik och jämförelser än porträtt, för om författarna själva får man inte lära sig mycket.

Avsnittet om de senaste decenniernas deckarsverige avslutas med en bön om förlåtelse till dem som glömts bort. Å alla dessas vägnar säger jag med en bister morrning: ursäkten uppmärksammad och godtagen.

KJELL E. GENBERG  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22