DECKAREN OCH DEN GODA BOKENS AGENTER

Jan 1st, 2009 | By | Category: 1999-2, Recension

Av Mats Schager, Göran Ternebrandt
Högskolan i Borås 1998
Med undertiteln: En attitydhistorisk undersökning av deckarens ställning på folkbiblioteket 903-1998.

Med detta väl genomarbetade arbete om deckarens betydelse i Sverige har författarna/sammanställarna för alltid vikt en plats i den svenska deckarens historia och för detta tackar vi deckarälskare dem båda å det varmaste.
Med elva kapitel, fem bilagor samt två appendix utgör detta 118 A4-sidor späckade med både statistiska fakta och vanlig text utan att bli tråkigt. Två av de mest omfattande kapitlen handlar om staten, tolkbiblioteket och förströelseläsningen samt om attityder till deckargenren i biblioteksfackpressen 1903-1998.
Man tar upp Deckarakademin, DAST, Jury m fl publikationer i genren, Svenska Deckarbiblioteket i Eskilstuna. Käll- och litteraturförteckning. I bilaga 6 behandlas Svenska Deckarakademins ledamöter för att sedan i Appendix I ge den Svenska deckarens historia. Appendix II behandlar särskilt DAST plus svenska deckarsällskap.
Adressen är för intresserade:
Högskolan i Borås, SE-501 90 BORÅS, Telefon, 033-1640 00

IWAN MORELIUS

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22