DE GLÖMDA AGENTERNA Norsk-svenska vapenbröder mot Nazi-Tyskland

Nov 22nd, 2010 | By | Category: 2010-4, Recension

Omslag till De glömda agenternaAv Anders Johansson
Fischer & Co 2010

Författaren och DN-journalisten Anders Johansson kom häromåret (2008) med en ny upplaga av sin bok Den glömda armén (först utgiven 2005) som handlar om cirka 20.000 norska medborgare som i Sverige rekryterades till kamp mot de nazistiska ockupanterna i sitt hemland. När Johansson nu återkommer med en bok i nästan samma ämne handlar det om svenska och norska motståndsmän som gemensamt slogs för att i möjlig mån befria Norge från tyskarna.

Som i länderna på kontinenten förekom agenter av alla de slag på båda sidor, med vidhängande dubbel-, till och med trippelagenter (jfr de engelska spionerna som skildras i exempelvis Operation Mincemeat av Ben Macintyre som också kom ut nyligen). Här berättas till exempel om de brittiskutbildade norrmän som lyckades genomföra ett till sist mycket lyckat angrepp mot tungvattenfabriken i Rjukan. Den räden har på ett betydligt mer spännande sätt gestaltats i Hjältarna från Telemarken, både boken och filmen.

Men Johansson lyckades skapa mer spänning i beskrivningarna av andra människor och deras bedrifter. Men i stort har han gjort ett fundamentalt fel om man vill nå vanliga läsare. Han har forskat länge, skaffat ett rikt underlag och gjort misstaget att vilja berätta allt han vet. Och att göra det så rättvist som möjligt. Mig tillfredsställer han eftersom jag är van att läsa böcker om andra världskriget.

Jag lät en vän läsa De glömda agenterna innan jag själv tog itu med den. ”Det här är en ‘hoppa hit och hoppa dit-bok’ som innehåller alltför mycket folk för att man ska kunna hålla reda på alla.” Det ligger en del i det, även om jag själv uppskattar de detaljrika redogörelserna.

Det som beskrivs i boken sker mot en bakgrund av storpolitik, en svensk stat som lite fegt gömmer sig bakom formalia för att inte reta upp den krigiska grannen i söder alltför mycket, medan man samtidigt vill hålla ryggen fri gentemot de allierade. Enligt Johansson var inte Sverige pro-nazistiskt men hade en mycket pragmatisk ledning.

Han beskriver konstigheter som att utrikesministern Christian Günther vägrade tillåta norske kungen att sova över på ett vandrarhem när han flytt över gränsen med hopp om att från Sverige ta sig till Nordnorge och vidare till England. Nu fick han ingen vila utan måste återvända till Norge efter bara tjugo minuter i Sverige.

Det fanns andra svenska myndighetspersoner som också följde regelboken in absurdum.

Men i vårt land fanns människor med mod och empati och de får delar av sin historia berättad av Johansson. Där fanns militärer som aktivt stödde den norska hjemmefronten. Somliga riskerade livet, men klarade sig medan nästan etthundra svenskar gav sitt liv under de här åren. De flesta dödade var sjömän.

Anders Johansson språk är – med självklarhet – koncist och njutbart.

KJELL E. GENBERG

Anders Johansson

Anders Johansson. Foto Daniel Dywling

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22