BUSH I BABYLON

Sep 11th, 2009 | By | Category: 2005-4, Recension

By Tariq Ali
Bush in Babylon 2003
Översatt av Gunnar Sandin
Ordfront 2005

Alis bok från 2003 om motståndet i Irak lyckades vitalisera antikrigsrörelsen i USA och när den nu kommit på svenska har den fått med en kapitel om ”ockupationens första år”. Alis inställning till krigshandlingarna står klar redan innan man öppnat boken – omslaget visar en mycket ung pojke som pinkar mot hjälmen på en skjutklar amerikansk soldat.

Författarens tes är att angreppet på och erövringen av Irak, och motståndet som därmed provocerades fram, kommer att utforma världspolitiken under ett århundrade framåt. I denna passionerade och provokativa text berättar den politisk inriktade författaren, filmaren och tidskriftsredaktören (vänsterinriktade New Left Review) historien om Iraks historiskt sett oavbrutna motstånd mot nya och gamla imperier som velat ockupera landet. Han argumenterar mot tesen att ockupation är enda sättet att byta regim i korrupta och diktatoriska länder. Vid sidan om av predikandet lyckas han, liksom i Fundamentalisternas kamp (2003) berätta om regionens storslagna kulturhistoria.

Han påvisar Bushadministrationens imperialistiska ambition att erövra och hur den amerikanska regimens vänner skapat förmögenheter genom att plundra Irak. Allt detta kunde ske sedan Bush och hans omgivning felaktigt kopplade Saddams Baathpani till Al Quaida och ”massförstörelsevapen”. Nu lyckas han nästan göra det begripligt varför inte koalitionen i Irak togs emot som räddande änglar.

KARL HJELM

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22