BROTTET, OFFRET OCH FÖRÖVAREN

Sep 10th, 2009 | By | Category: 2006-2, Recension

Av Åsa Bergenheim
Carlssons 2005

Undertiteln på denna väldokumenterade volym (479 sidor) är vetenskapens och det svenska rättsväsendets syn på sexuella övergrepp mot kvinnor och barn 1850-2000 och i baksidestexten frågar författaren om det verkligen behövs fler böcker i detta gräsliga ämne. Hon besvarar sin fråga med ja eftersom den forskning som hittills bedrivits i ämnet framför allt handlat om förekomst, art, juridisk praxis, orsaker samt psykologiska, medicinska och sociala konsekvenser av sexuella övergrepp.

Bergenheim analyserar i stället synen på dessa övergrepp hos olika professionella grupper under skilda epoker och på visar hur attityderna skiftat över tid. På det sättet lyckas framställningen kasta nytt ljus över den debatt som förs nu, ibland med ett ganska skrikigt språkbruk.

LOTTA BRÅDING

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22