BROTT, KÄRLEK, ÄVENTYR

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1996-1, Recension

Texter om populärlitteraturen
Av Dag Hedman (red)
Studentlitteratur 1995

Äntligen en bok om den så ofta styvmoderligtbehandlade populärlitteraturen, den som förkastas av de ”bättre vetande”. Det är väl först under de senaste årtiondena som genren som sådan accepterats i Sverige. Där ligger vi långt efter både USA och vårt grannland Norge. I början av seklet och till långt in på 30-talet var denna typ av litteratur närmast bannlyst. Det brändes till och med magasin med motiveringen att man därmed skyddade ungdomen. Man trodde sig veta vad man gjorde. I denna bok medverkar ett antal forskare inom området och bland dem känner jag endast till ett fåtal (Bennich-Björkman, Dag Hedman, Frank Heller samt E.F. Bargainner). Dessa forskare/experter har skrivit var sitt läsvärt kapitel. Fast bland de författare som nämns saknar jag namn som exempelvis Bengt- Åke Cras, Kjell E. Genberg, Tommy Schinkler och Jan Guillou. Den nordiska populärlitteraturens stora namn Margit Sandemo finns också bara med i förbigående. Och visst tycker jag (fast jag är part i målet) att Dag Hedman borde ha nämnt mitt verk Deckare & Thrillers på svenska samt böckerna om Dennis Wheatley och Leslie Charteris i förteckningen över bibliografier. De fanns trots allt ute före andra upptagna verk.

IWAN MORELIUS

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22