BLOT

Sep 5th, 2009 | By | Category: 2002-3, Recension

Av Britt-Mari Näsström
Norstedts 2002

När man hör ordet offer är ett brott eller en olycka det första man kommer att tänka på. Ursprungligen är det dock en beteckning på att skänka någonting till gudarna, helst då i förhoppning att ta någonting tillbaka. I tidiga nordiska civilisationer kallades detta Blot, ett ord som också är titeln på Näsströms avhandling. Som kuriosum kan nämnas att boken ursprungligen utgavs på norska i fjol.

Det här är väl knappast en bok som skulle ha anmälts i DAST, men med tanke på den propaganda som bedrivs för att författare i deckargenren ska skriva någonting historiskt för att komma i åtnjutande av ett pris, bör man åtminstone berätta att detta verk om tro och offer i det förkristna Norden bör finnas på varje presumtiv skribents önskelista.

Att det sedan är en lärd och mycket intressant bok i sitt ämne är en helt annan sak. Näsström berättar om alla olika slags offer som krävdes för att blidka gudarna – från enkla gåvooffer till det allra högsta: människooffret. Man får veta att somligt man trott var de tidiga ”svenskarnas” sed inte förekom, medan annat var mycket vanligt. En bok att läsa i små portioner.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22