BLEEDING KANSAS

Apr 14th, 2008 | By | Category: 2008-3, Recension

Av Sara Paretsky
Hodder & Stoughton 2008
4311 sid. £11.99

Sara Paretsky har lämnat Chicago och V.I. Warshwski för att återvända till sin barn- och ungdomsmiljö. Redan i de första meningarna hamnar vi rakt ner i ett majsfält, upplever det speciella ljuset där, hör surret av gräshoppor och fåglar, känner doften av den omogna majsen.

Det är mitt i sommaren och den första person vi möter är tonåriga Lara eller Lulu som hon kallas i familjen. Hon blilr centralgestalten i historien, även om berättarperspektivet ibland flyttas till någon annan. Familjen består av Lulu själv, föräldrarna Jim och Susan samt storebror Chip. Det år som följer kommer att innebära många och dramatiska förändringar dem alla och även för många andra.

Flertalet av gårdarna i trakten ägs av ättlingar till de första nybyggarna och under åren som gått har det uppstått konflikter mellan egendomarnas ägare.

Historien drivs framåt längs flera vägar. De viktigaste trådarna är två:

  • En granne har fått en kalv som uppfyller de krav en judisk församling ställer på en kalv de vill använda som religiös symbol. De ska dock inte hämta djuret förrän det vuxit till sig. Under tiden måste det hållas isolerat från de andra kreaturen occh ingen kvinna får komma i kontakt med det, inte ens titta på det. Om villkoren uppfylls är de beredda att betala en rundlig köpesumma
  • En annan tråd som löper parallellet med den förra skapas av en frånskild kvinna som flyttar in i ett tomt hus. Hon slår sig samman med en grupp andra kvinnor som ägnar sig åt “häxkonster”.

Alla är inte perfekta i Lulus familj. Tryggheten representeras av pappa Jim. Susan är en orosande som med liv och lust kastar sig in i projekt, exempelvis får hon flera gårdar att gå samman om mjölkförsäljningen, skapar en ekologisk odling m.m. Tyvärr tröttnar hon efter ett tag. Storebror Chip står inför valet av utbildning och vet inte vad han vill.

Romanen myllrar av intressanta och färgstarka personer. En pastor håller svavelosande predikningar mot synden i alla former. Ägaren av kalven är en religiös fanatiker, mycket intresserad av pengar. Personbeskrivningarna får mig att tänka på Dickens figurer.

Boken skiljer sig på många sätt från Paretskys tidigare, men visst märker man även här hennes sociala patos, hennes ogillande av maktmänniskor och fanatiker. Den gjorde mig glatt överraskad!

BENTG HEURLIN

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22