BLAND SMUGGLARE, KAPARE OCH OBSTINATA KÖPMÄN

Mar 6th, 2010 | By | Category: 2007-1, Recension

Av Richard Bengtsson
Carlssons 2006

Undertiteln till detta verk är Göteborg genom tiderna ur ett tullperspektiv. Greppet är effektivt eftersom man genom detta får en uppfattning om hur västkuststadens ekonomiska liv förändrats och förbättrats genom tiderna och hur maktapparaten divergerat under olika utövning av påtryckningar och dekret.

Tullar bygger på lagar (som förvisso lätt kan ändras i samhällen som inte är så demokratiska) men under 1700-talet såg makthavarna till att inkomsterna ökade på ett inte så särskilt lagligt sätt. Lars ”Lasse i Gatan” Gathenhielm blev ”sjörövare” med laga kaparbrev och allt men ställde till sig för sig mot slutet av sitt liv, bland annat genom att försöka lura tullen och smuggla så värdefulla ting som pengar. Inom tullväsendet förekom korruption och stölder. Utanför tullen förekom spritsmuggling i hyggligt stor skala – och det var smugglarna som blev folkhjältar.

Richard Bengtsson berättar strikt och kunskapsrikt om allt detta. Mycket är ganska torrt beskrivet, men smugglings-, kapnings- och stöldhistorierna lättar upp texten betydligt.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22