BJÖRNEN KOMMER! Om ryssrädsla, mönsterseende och militära misstag

Dec 13th, 2017 | By | Category: 2017-12 dec, Recension

Omslag till Björnen kommerAv Mattias Göransson
Offside Press, 2017
INSB 978-91-85279-51-7, 515 sidor

Göransson, chefredaktör på det grabbiga reportagemagasinet Filter, går gärna mot strömmen i sin publicistiska gärning vilket åsamkat honom kritik för att bladet har en rätt begränsad syn på världen. Han vänder sig i synnerhet mot hur svenska media – DN är den främsta måltavlan – förmedlar hotet från Ryssland, något han menar är falskt och illa underbyggt och går så långt att han har kallar dem ”trollfabriker”.

I boken Björnen kommer! berättar han om ryska spioner, både verkliga och enligt honom påhittade, som fyllt spalterna i avsikt att skrämma den svenska allmänheten. Av försvarsgrenarna är det i synnerhet marinen som får på tafsen. Han går noga igenom de ubåtskränkningar som gav stora rubriker när det begav sig och hyllar de militärer som inte trodde på de förklaringar som gavs. Flera av dem, som kommendörkapten Karl Andersson uttalar sig i boken, men ännu fler väljer att inte gå ut med namn. Han avvisar epiteten knäppsskallar och rättshaverister som klistrades på de journalister som tvivlade på att det fanns någon verklig grund bakom den ubåtshysteri som grasserade efter incidenten i Karlskrona skärgård på 80-talet.
På sätt och vis kommer den här boken i rättan tid. Just nu är fake news på tapeten och man kan ju använda verket för den faktakoll som det med rätta propageras för.

Mattias Göransson kan både skriva och övertyga och, ännu bättre, vara rolig. Det är ju alltid kul att läsa om maktens misslyckanden. Ibland lyckas den mörka dem men författaren gör sitt bästa att komma med ”sanningens” lampa. Han ger oss en repetition av upptäckten av en ubåt i Stockolms vatten för ett par år sedan plus ett par andra nyligen timade händelser som orsakade rubriker och menar att det i varje enskilt fall finns en naturlig förklaring som absolut inte kan godtas av den svenska ”pansartriangeln”, ett slags oheligt konglomerat bestående av försvarsmakten, vapenindustrin och opinionsbildare som alla vill att Sverige rustar för miljarder av våra skattepengar.

Anledningen är det påstådda hotet österifrån, något som författaren avvisar och i stället pekar på andra, och i hans mening, reellare säkerhetsproblem som negligeras. Han ger oss en redogörelse för vad Ryssland gjort sedan 1945 fram till nu, men än mer lyfter han fram vad denna nation inte gjort.  Skrämselpropagandan har lyckats eftersom rädda människor inte tänker rationellt utan drabbas av masspsykos, något som också kan vara en förklaring till fenomenet Thomas Quick som också beskrivs i verket.

Andra saker som tas upp ligger längre tillbaka i tiden. Efter krigsslutet – 1946 – skrev tidningarna mycket om oförklarliga ljusfenomen som pressen kallade spökraketer och försvarsstabens ”rymdprojektilkommitté” ansåg vara radiostyrda projektilen som Sovjetunionen provsköt mot Sverige. Många andra samtida händelser (sammanlagt 997) sattes i samband med spökraketerna men efter grundliga undersökningar kom man fram till att främmande raketer kunde det inte vara. Men … försvarade man sig med … det kunde ju bero på att de undersökande militärernas utrustning var undermålig. Varför ny utrustning var av nöden. Bedrägligt? Troligen inte, snarare ett uttryck för att människan alltid vill hitta samband även där sådana inte finns.

Så långt, så väl och så intressant. Men det går att dra egna slutsatser (efter att ha följt riktlinjerna om faktakontroll) och ingen behöver köpa författarens konklusion. Det går också att läsa boken som ren underhållning, vilket inte är det sämsta.

KARL HJELM

Mattias Göransson

Mattias Göransson. Foto Ola Kjelbye

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22