BÄRSÄRKARNA – VIKINGATIDENS ELITSOLDATER

Sep 10th, 2009 | By | Category: 2006-2, Recension

Av Britt-Mari Näsström
Norstedts 2006

Företeelser i den norröna världen tycks mer och mer bli föremål för specialbehandling. Typexemplet är nog Bertil Wahlqvists Vikingarnas lekar Vikingen som idrottare (Atlantis 1993), en uppräkning och beskrivning av de sportsliga prestationer som dåtida kämpar åstadkom i envig, under baklängeshopp etc. Och nu har bärsärkarna lagts under luppen. Britt-Mari Näsström har botaniserat och plockat godbitar från Saxo, Snorre, skalder, fornaldrarsagor, etc. Hennes framställning är inte lika lättillgänglig som Wahlqvists.

Mer eller mindre väl motiverade avstickare från ämnet förekommer stup i kvarten, som till exempel en utläggning om varulvar, som känns lite löst knuten till ämnet. Denna bristande stabilitet i framställningen kanske behövdes för att få ihop bortemot 300 sidor, men kunde möjligen ha lagts i fotnoter. Nu ska jag inte gnälla alltför mycket för boken innehåller intressanta upplysningar och funderingar som känns berikande. Fascinerande är exempelvis fyndet av en medelpadisk ”kung” i Högom, gravlagd på 500-talet med bland annat en karmosinröd tunika försedd med brickväv. ”Den brickbandsväverska som vävde mönstren till kungen i Högoms tunika, beräknas ha arbetat i 1740 timmar, vilket motsvarar en svensk arbetares normala arbetstid under ett år”, fastslår Näsström. Utan att gå in på de resonemang hon för, noterar jag hennes teori att denna röda ”björnskjorta” kanske ”givit upphov till namnet bärsärk?” Vad beträffar teorin att bärsärkarna har sitt ursprung långt före vikingarna är den spekulativ men väldigt fantasieggande. Men jag är inte kapabel att avgöra om den håller.

BERTIL FALK

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22