ATT VARA EN HACKKYCKLING, HANDBOKEN FÖR DIG SOM ÄR UTSATT FÖR MOBBNING

Sep 23rd, 2014 | By | Category: 2014-09 sept, Recension

Omslag till Att vara en hackkycklingAv Malin Engelbrektsson
Visto förlag, 2014
ISBN 978-91-87523-07-6, dansk band, 121 sidor

De sitter framför mig på skolbänkarna, himlar med ögonen och ler sarkastiskt. De är sex stycken….Jag går i femman och i rummet står jag ensam mot mobbarna.

Det finns tre lärare som ska reda ut mobbningen, men det bryr jag mig inte om, för jag vill ha mamma vid min sida som försvarar mig. Det sista jag minns är hur jag går ut från rummet och börjar gråta.

Bilden ovan är en av dem författaren delar med sig av från egna upplevelser.

Efter fyrtio år i skolans värld kan jag väl känna igen mig i Malins och de andras berättelser. Det sorgliga är att berättelserna inte sinar trots att såväl skollagen som diskrimineringslagen numera kräver av skolorna att man aktivt arbetar mot kränkningar av alla slag både förebyggande och när barn och unga utsatts för mobbning och annan kränkande behandling.

Genom åren har teorierna och metoderna avlöst varandra, och vad jag vet finns det flera olika sådana man kan luta sig mot. Det avgörande är att all personal ser vad som händer mellan barn och direkt ingriper för att stoppa plågoandarna. Och givetvis att man skapar en så god miljö som man bara kan för alla barn både på lektioner och på raster, att man undviker situationer där barn måste välja varandra och därmed riskeras att väljas bort och att man för en kontinuerlig dialog om bemötande och vänskap.

Malin Engelbrektsson skriver att man bör tala med någon vuxen man har förtroende för om man blir utsatt, men samtidigt vittnar boken om att de personerna inte alltid är lätta att finna.

Därför berättar hon för andra ungdomar hur de kan överleva mobbningen och ta sig ur den inte bara med livet, självkänslan och självförtroendet i behåll utan också starkare än tidigare.

Hon delar med sig av egna och andras erfarenheter och berättar också om flera kända artister som varit utsatta under sin skoltid men använt sina erfarenheter på ett sätt som utvecklat deras konstnärskap.

Boken innehåller många användbara råd, även om jag blir störd över den stundtals positivistiska jargongen. Det måste vara tillåtet att ibland vara ledsen över att man känner sig ensam, annorlunda eller utanför. Och det är inte självklart att alla som blivit mobbade går stärkta ur det och därmed blir bättre rustade för livet. Men i sanningens namn har författaren även en lista över negativa konsekvenser som mobbning kan resultera i på sikt.

Ett visst skönhetsfel är en del språkliga knepigheter och felaktigheter i två av kapitlen. Missade man korrekturläsningen där?

Egentligen skulle jag önska att inte bara unga människor läser boken utan också föräldrar och alla som arbetar i skolan så att de bättre än nu kan motverka alla typer av mobbning och stötta de barn och ungdomar som trots allt blir utsatta.

Och den webbsida som författaren har skapat, www.fightbullyingwithlove.com borde nå fler. Ett forum där bara den som blivit utsatt för mobbning är välkommen är en fantastisk idé. Ungdomar som hjälper ungdomar och en plats där vänskapsband kan knytas är något som saknats i den stundtals hårda värld som finns i sociala medier.

HILLEVI WERRING
Leg. Psykolog

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22