ANDREA DORIAS UNDERGÅNG

Mar 7th, 2010 | By | Category: 2006-4, Recension

Av Britt-Marie Mattsson
Bokförlaget D 2006

25 juli hade det gått 50 år sedan det svenska fartyget Stockholm rammade sin italienska kollega Andrea Doria utanför New Foundlands kust. Människor fick sätta livet till och det blev sjöförklaring och rättegång utan att skuldfrågan kunde fastställas. Det blev förlikning mellan rederier och försäkringsbolag.

Jag har själv vaga minnen av händelsen. Som 16-åring arbetade jag på landsortstidningen Hälsinge-Kuriren, som hade bild av Stockholms krossade för i tidningen. Det fanns en allmän känsla av att det var bra att det utländska fartyget sjönk och att det svenska till sist kunde ta sig in till kaj, trots de svåra skadorna. Rikspressen lade i sina kommentarer gärna skulden på Andrea Dorias äldre kapten Piero Camai som inte var lika modernt utbildad som den svenske 26-årige styrmannen Johan Carstens. Vissa tidningar ville också ha det till att italienskt skeppsbyggeri var av sämre kvalitet. Det hade felaktigt uppgivits att Stockholm också var byggd i Italien. Onödigt fel eftersom Stockholm byggdes på Götaverken i Göteborg.

Britt-Marie Mattssons bok (där hon också ger Carstens en hjälteroll) bygger på en redogörelse från hennes far Algot Mattsson, som katastrofåret var informationschef vid Svenska Amerika Linien. Hon redogör informativt, relativt sett utan skygglappar, för olyckan där 51 italienare och fem svenskar omkom. Boken är illustrerad med en mångfald bilder.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22