ALLT SOM ÄR JAG

Jun 4th, 2012 | By | Category: 2012-06 juni, Recension

Omslag till Allt som är jagAv Anna Funder
All that I am 2010
Översättning Moa-Lisa Björk
Forum 2012
ISBN 9789137136998, inb, 352 sid

När Hitler kom till makten låg jag i badet. Så börjar Anna Funders roman om en tysk judinna boende i Berlin. Året är 1933. Med denna inledning följer det som för många tyskar skulle bli början på ett liv i exil. För Ruth och många andra intellektuella, som var motståndare till och arbetade aktivt mot nazismen, blev  London en tillflyktsort. Det var dock en tillvaro med många restriktioner och förödmjukelser, bland annat var exiltyskarna förbjudna att bedriva politisk verksamhet och var ständigt utsatta för hot från kollaboratörer eller nazistagenter.

Romanen bygger på hågkomster och betraktelser av Ruth Becker alldeles i början av 2000-talet. Hon är  drygt 90 år och sedan länge boende i Sydney.  Författaren får möjlighet att nedteckna hennes minnen innan hon avlider 2001.

Materialet för romanen består av flera skriftliga källor, som i huvudsak rör de inblandade huvudpersonerna. Bland annat en självbiografi av  Ernst Toller, en firad dramatiker i Tyskland på 20- och 30-talet, en biografi över Hans Weseman, rättegångsprotokoll, texter av W.H. Auden samt artiklar i den tyska socialistiska pressen av Dora Fabian.

Dessa tre och Ruth Weseman formerar kärnan i den ungsocialistiska och den s.k. oavhängighetsrörelsen i Tyskland vid tiden för Hitlers maktövertagande. Deras kamp ägnas huvudsakligen agitation, främst via artiklar, poesi och dramatik. Gestapo arbetar aktivt för att likvidera all opposition och lyckas så småningom komma över ett omfattande medlemsregister till oavhängighetsrörelsen. En stor del av rörelsen tvingas i landsflykt.

De följande händelserna utspelar sig nästan uteslutande i London, med undantag för glimtar kring Ruths liv i Sydney.

Romanen formar sig till en hyllning över unga människors kamp och mod. Men också av svek inom rörelsen som drabbar hårt och som bringar den till upplösning. Det är en spännande berättelse med många bottnar, inte minst gäller det lockelsen till nazismens tankegods.

Dock känner jag en skepsis mot romankonstruktionen. Det tog lång tid innan jag förstod vem som var vem, vad de representerade och gränserna mellan fakta, fiktion och dröm. Blandningen av biografiska data, självbiografiska , författarens gestaltning av huvudpersonernas känslor, och förflyttningen i tid och rum känns ibland onödig och överlastad. Genren som tycks ha vunnit insteg är en smula svårsmält. Hade inte en mer renodlad konstruktion varit mer intresseväckande?

Trots detta lyckas ändå författaren med konststycket att vidmakthålla spänningen och intresset  romanen igenom. Styrkan ligger kanske främst i författarens förmåga att levandegöra  ett omfångsrikt material och återskapa en mentalitet och tidsanda som utan författarens och många andras engagemang skulle ha gått förlorad.

ULF MALMSTRÖM

Anna Funder

Anna Funder. Foto: Karl Schwerdtfeger

Taggar: , , , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22