ALGBLOMNING

Aug 1st, 2017 | By | Category: 2017-08 aug, Recension

Omslag till AlgblomningAv Sten Rosendahl
Futur Förlag, 2017
ISBN 978-91-984036-0-2, 255 sidor

Dystopierna har skiftat genom åren. På 50- och 60-talen var det atomkriget som krossat men sedan kom insikten om miljöförstöringen, inte minst på grund av Rachel Carsons bok Tyst vår från 1962 och sedan har eländeskildringarna avlöst varandra. En del sådana innehåller deckarinslag, så också Sten Rosendahls Algblomning där Sverige våndas sekler efter en global katastrof där landet till stora delar förvandlats till öken och haven fyllts av alger.

Sten RosendahlMänniskorna har flytt till städerna, inte minst till Stockholm och andra storstäder där man tvingats bygga höga tornliknande hus och borra djupa tunnlar för att hysa alla inflyttade. Mänsklighetens fortlevnad är hotad och de styrande har omformat samhället till att bli makalöst klassindelat där medborgarna är strikt övervakade och livsmedelssituationen är prekär.

I Stockholm finns ett hotell där gästerna upplever hur det var förr i tiden när livet var annorlunda. Där inträffar ett mord som börjar utredas av den väletablerade polisen May Born, en person med lyckan att få bo ovan marknivå. Hon slår sig ihop med städrobotförsäljaren Tom Lexler (en dammsugaragent som bokhjälte – en litterär innovation) som är mycket kunnig om mordplatsen och dessutom hemmastadd i arkiven där mycket finns att hämta om hur livet tedde sig tidigare. Det blir ett givande samarbete där de båda finner ut saker om mordet och dess koppling till något de inte väntat sig. Paret ger dessutom den debuterande författaren (boken är utgiven på eget förlag) möjlighet att beskriva den miljö han format i sin hjärna.

Här finns referenser, språkligt och innehållsmässigt, till både äldre och nyare science fictionförfattare och till filmer med både faktasi- och deckarinslag.  En del episoder hade kunnat få en mer klargörande fortsättning men i stort sett är detta en debut med mersmak. Rosendahl har aviserat en fortsättning och där får vi förmodligen (förhoppningsvis) svar på vissa obesvarade frågor.

Det är en originell historia på många sätt Sten Rosendahl, bördig smålänning men nu stockholmare, åstadkommit. Vid sidan av sitt författande, som förutom debutboken hittills resulterat i två publicerade noveller (Det Blå Rummet i antologin Magiker och maskiner, Catahya 2014 och Eko i Över en vinterfika, Ariton Förlag 2016) har han gjort ett antal kortfilmer som manusförfattare, regissör och klippare.

ÅSA PETTERSSON

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22