ALFHILD AGRELL Rebell. Humorist. Berättare

Apr 28th, 2014 | By | Category: 2014-04 apr, Recension

Omslag till Alfhild AgrellAv Ingeborg Nordin Hennel
Atrium Förlag 2014
ISBN 978-91-86095-43-7, 376 sid

Alfhild Agrell (1849–1923) är nu en alltför glömd författare, men under 1880-talet var hon en av både publik och kritiker uppmärksammad och uppskattad dramatiker. Hon ifrågasatte den samhälleliga dubbelmoralen och kvinnornas villkor. Det gjorde att hon efterhand började angripas av manliga kolleger som såg till att hennes dramatik kom i skymundan. Men Alfhild hittade sätt att kringgå detta. Hon började skriva i flera olika genrer och gjorde det under flera pseudonymer ( bland andra Lovisa Petterkvist och Stig Stigson) och då haglade lovorden i pressen – ända tills recensenterna fick reda på vem det egentligen var som skrivit. Då kallades hon av den danske kritikern Georg Brandes för en ”älskvärd […]fågelhjärna”.

Alfhild Teresia Martin föddes den 15 januari 1849 i Härnösand. Efter att ha gift sig med grosshandlaren Per Albert Agrell flyttade hos 1868 till Sundsvall och kom så till Stockholm år 1876.

Där debuterade hon den 25 februari 1881 med enaktaren Hvarför? och under detta årtionde författade hon ytterligare fem dramer och någon enaktare som spelades på Kungliga Dramatiska Teatern, i större städer och på landsortsteatrar samt i Köpenhamn, London och Berlin. Hennes genombrottspjäs Räddad från 1882 sågs som en kritisk kommentar till Ibsens Ett dockhem där hon med känsla och engagemang tog upp kvinnors och mäns olika livsvillkor. Men där Ibsen låter Nora lämna man och barn drar Agrell åt skruven ytterligare ett mörkt varv.

Trots att hon själv var barnlös tog hon upp ogifta mödrars problem i dramerna Dömd och Ensam, och inte minst i Dömd kritiserar hon den dubbelmoral som fördömde de kvinnor som försökte vara lika sexuellt utlevande som män.

På 1890-talet blev hon känd för humoristiska kåserier, men hon skrev också noveller och reseskildringar från sina födelsebygder i Ångermanland. När Agrell dog i Flen 1923 var hon i det närmaste bortglömd.

En författare som gjort mycket för att ärerädda Agrells författarskap är Ingeborg Nordin Hennel som redan 1981, hundra år efter Alfhilds debut, kom ut med boken Dömd och glömd. En studie i Alfhild Agrells liv och dikt och har sett till att Agrells dramatik 2012 samlats och utgivits.

I den nya biografin Alfhild Agrell Rebell. Humorist. Berättare får man något av en helhetsbild av denna kvinna. Hon verkade i en brytningstid där kvinnliga dramatiker och humorister, i synnerhet barnlösa sådana, betraktades med viss skepsis. Nordin Hennel berättar med utgångspunkt från de privata brev som sparats av kolleger och vänner, historien om författarinnans uppväxt, flytten till storstaden, karriären och till sist fallet. Boken är dessutom rikt illustrerad.

KJELL E. GENBERG

Ingeborg Norin Hennel

Ingeborg Norin Hennel. Foto Elias Österberg

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22