80 GRADER FRÅN VARMVATTNET

Mar 6th, 2010 | By | Category: 2006-4, Recension

Av Karin Alfredsson
Ordfronts förlag 2006

’Varmvattnet’ i Karin Alfredssons spänningsroman är namnet på det samhälle huvudpersonen stammar från, en ort långt uppe i Norrland. Vi får några glimtar från lillens uppväxt norrut, men annars utspelar sig handlingen huvudsakligen i Zambia och i USA. Ellen Elgs mentala landskap däremot är Norrland. Ellen är läkare och har sin verksamhet i Zambia, där hon arbetar för kvinnors möjligheter att överleva, hålla sig friska och få endast så många barn som de orkar med. Inte minst det sista är inte neutralt i ett konservativt, mansdominerat afrikanskt samhälle, och det visar sig att hon har starka krafter emot sig.

Ellens arbete innehåller följaktligen delar som inte tål åtminstone den obarmhärtiga afrikanska dagens ljus. Att arbeta under cover blir en del av henne själv och utvecklar sig så småningom till ett problem för henne personligen, ett problem som alltmer försvårar för henne att vara till nytta för de afrikanska kvinnorna. När hon träffar en trevlig amerikan som söker hennes sällskap, känner hon sig osäker på om hon kan lita på honom, men hon låter honom i alla fall komma in i sitt liv.

Här är mycket dåligt samvete och dåligt självförtroende; med andra ord gestaltas den kvinnliga könsrollen. Romanen är välskriven och inte ointressant, men saknar lite driv och framåtriktning. Man kan kanske också säga att den gapar över lite för mycket: världssvälten, de strukturella orättvisorna, vattenbrist, korruption, den amerikanska kristna högern och de fundamentalistiska afrikanska männen – allt detta blir tungt att bära och att försöka gestalta för Karin Alfredsson.

KERSTIN WALL  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22