3 antologier: VÄLLUST, HÖGMOD, GIRIGHET

Dec 19th, 2015 | By | Category: 2015-12 dec, Recension

Omslag till VällustVÄLLUST Antologi om De sju dödssynderna
Förord av Ylva Maria Thompson
Ariton Förlag, 2015
ISBN 978-91-87813-23-8, 211 sidor

Omslag till HögmodHÖGMOD Antologi om De sju dödssynderna
Förord av Robert Wells
Arton Förlag, 2015
ISBN 978-91-87813-21-4, 230 sidor

GIRIGHET
Antologi om De sju dödssynderna
Förord av Linda Bengtzing
Arton Förlag, 2015
ISBN 978-91-87823-22-1, 222 sidor

Omslag till GirighetSeriens författare: Lars-Göran Halvdansson, Malin Lundskog, Jenny Jacobsson, Carine Tollström, Stefan Wallner, Jessika Nilsson, Per Berg, Cecilie Östby, Emelie Ström, Anneli Ståhlberg, Jessika Devert, Gunnel Saric, Michael Burlin, Anna Wahlgren, Dag Sandahl, Cornelia Södergren, Carina Cefa-Öhrlund, Birgitta Backlund, Carina Aynley, Jan Björkman, Mirjam Lindahl, Ulrika Alenfeldt, Dag Öhrlund

Det är vackra volymer, designade av Josephine Öhrlund, som Ariton Förlag ger ut om de synder som påven Gregorius den store på 600-talet bestämde var de dödligaste som genast skulle skicka den olydige direkt till helvetet. Tjugotre författare i åldrarna 21 till 71 år, bosatta från Robertsfors i norr till Helsingborg i söder har i sammanlagt 161 noveller försökt gestalta hur sådant syndande går till i modern tid och vad konsekvenserna kan bli.

De tre första antologierna har kommit ut medan resten släpps under vintern/våren 2016. Vid sedan av de 23 författarna har förlaget engagerat kända personer att skriva förord till varje volym: Robert Wells (högmod), Linda Bengtzing (girighet), Ylva Maria Thompson (vällust), Yannick Tregaro (avund), Carl Jan Granqvist (frosseri) samt Per Ragnar (vrede).

Författarna bidrar med en novell var inom varje syndaområde och anslagen blir väldigt varierande.  Detta till trots blir det ensidig läsning i längden, man ska nog inte försöka läsa en hel bok i sträck.

Man märker efterhand under läsningen att nästan alla fått kämpa för att slutföra uppdraget att åstadkomma sju noveller under en relativt kort tid. Det är inte allom givet att skriva mot en deadline.

De flesta noveller är vardagliga och realistiska (det finns undantag där himmelska och helvetiska makter ingriper). I boken Girighet verkar det som om vissa av författarna sätter likhetstecken mellan dödssynden och så taffliga motsvarigheter som sparsamhet och snålhet. Man kan hitta liknande genvägar även i Högmod och Vällust. Men inte så många.

Trots att trötthet och övermäktighet tydligt överrumplats författarna i arbetet med vissa bidrag – spridda genom volymerna – är helheten dock överraskande god. Alla har gjort sitt bästa och i vissa delar kanske till och med överträffat sig själva ända tills de kommit till det uppdrag där flödet och skrivglädjen sinat.

Det är många av författarnamnen jag är obekant med och därför tar jag av hatten för de icke professionella skribenter som åtagit sig ett Sisyfosarbete, kanske utan att riktigt förstå vad de gett sig in på, och lyckats genomföra det utan att alltför många stenar rullat tillbaka utför branten.

KJELL E. GENBERG

Taggar: ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22